Hovedseksjon

Om godkjenningsordninger for utenlandsk utdannelse

I denne artikkelen finner du generell informasjon om vurdering og eventuell godkjenning av utenlandsk utdannelse og/eller arbeidserfaring.
Se også den generelle artikkelen om realkompetansevurdering (RKV) og om RKV i Oslo Voksenopplæring.
Vi gjør oppmerksom på at Oslo Voksenopplæring ikke vurderer høyere utdannelse fra andre land. 


Yrkeskompetanse på videregående nivå

Vurdering av dokumentert utdannelse fra andre land mot norsk fagbrev, svennebrev eller vitnemål i yrkesfag
I Norge fører yrkesutdannelse på videregående nivå frem til fagbrev, svennebrev eller vitnemål. Hvis du har en godt dokumentert yrkesutdannelse fra utlandet med beskrivelse av omfanget og innholdet av teori og praksis, og arbeidserfaring, kan du søke om vurdering av utdannelsen din opp mot norsk fag/svennebrev.

Mer informasjon om  dette finner du på NOKUT.

Se også realkompetansevurdering av fagutdannelse på videregående nivå i Oslo VO

Autorisasjon
Noen yrker krever autorisasjon. Yrkeslisten på NOKUTs nettsider gir oversikt over lovregulerte yrker og de ulike godkjenningskontorene.


Studiekompetanse, videregående nivå

Vurdering av utenlandsk utdannelse for å få studiekompetanse
Høyskole- og universitetsutdannelse bygger på videregående utdannelse. De fleste studier har studiekompetanse fra videregående som opptakskrav. Det er Samordna opptak som vurderer søknader om opptak til universiteter og høyskoler i Norge. De har også ansvaret for å vurdere om du fyller opptakskravene.

Hvis du har videregående utdannelse fra utlandet, må du dokumentere at den tilsvarer en norsk 3-årig videregående utdanning som gir studiekompetanse. I tillegg må du ha dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk, se Samordnet opptak om språkkrav

For utdannelse fra en del land er det også krav om høyere utdannelse fra et godkjent lærested for å få studiekompetanse i Norge. Dette kan du finne ut i GSU-listen.

Du kan lese om utdannelse i mange andre land her.

Se også realkompetansevurdering av fag for studiekompetanse i Oslo VO

 

Vurdering av utenlandsk høyere utdannelse

Har du høyere utdannelse fra utlandet og skal søke studier eller jobb i Norge? Da kan det være en fordel å ha en norsk vurdering av utdannelsen din.

Godkjenningskontor
Det er flere forskjellige instanser som vurderer og eventuelt godkjenner høyere utdannelse fra utlandet. Du kan få informasjon og hjelp til å finne riktig godkjenningskontor hos NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.

Autorisasjon - lovregulerte yrker
Noen yrker krever at man har autorisasjon, det vil si at man har fått offisiell tillatelse til å praktisere yrket og til å bruke yrkestittelen i Norge. Over 160 yrker er lovregulert.

Søknad om autorisasjon må sendes til spesielle godkjenningskontorer. Yrkeslisten på NOKUTs nettsider gir oversikt over lovregulerte yrker og de ulike godkjenningskontorene.

Det er egne regler for godkjenning av lovregulerte yrker for EU/EØS-borgere.

I noen tilfeller er det nødvendig med tilleggsutdannelse eller tilleggsprøve før du får endelig godkjenning av utdannelsen din.

Generell godkjenning
Har du høyere utdannelse fra utlandet innenfor et fagfelt som ikke er lovregulert, kan du søke om å få en generell godkjenning av din utdannelse hos NOKUT. Ved søknad om generell godkjenning vurderes utdannelsen mot den norske gradsstrukturen. Det vil si om utdannelsen tilsvarer for eksempel en norsk bachelor, mastergrad eller doktorgrad (PhD).

Faglig godkjenning
I noen tilfeller trenger du også en faglig godkjenning av utdannelsen din. For mer informasjon, se NOKUT-faglig godkjenning.

 

Se også realkompetansevurdering av høyere utdannelse.