Hovedseksjon

Realkompetansevurdering ved inntak til høyere utdannelse

Realkompetansevurdering ved inntak til høyskole og universitet

I enkelte tilfeller kan universiteter og høyskoler ta inn studenter over 25 år uten formell studiekompetanse på grunnlag av søkerens realkompetanse. Slike inntak gjelder bare til et bestemt studium som søkeren kan dokumentere kunnskaper i.

Det er den enkelte høyskole eller universitet som bestemmer hvilke krav de har til dokumentasjon av realkompetanse.

Du finner mer informasjon om opptak til høyskole/universitet på bakgrunn av realkompetanse på nettsidene til samordnaopptak-realkompetanse.

 

Vi gjør oppmerksom på at Oslo Voksenopplæring ikke vurderer høyere utdannelse fra andre land.