Hovedseksjon

Veiledning om realkompetansevurdering

Hvorfor realkompetansevurdering?

Du får en dokumentasjon på hva du har av kompetanse i et fag/yrke ut fra læreplanen. Læreplaner finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Hvis du søker skole, kan du få et tilpasset tilbud slik at du bare tar opplæring i de delene av opplæringen som du ikke har nok kompetanse i. Hvis du får godkjent et helt fag gjennom RKV, trenger du ikke mer opplæring i faget.
Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med en bestått karakter.

Rett til RKV

Voksne med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. 

Du kan lese mer om realkompetansevurdering på vilbli.no, på kompetansenorge.no og på nettsidene til Oslo VO Sinsen.