Hovedseksjon

Om realkompetansevurdering

Hvis du har yrkespraksis eller skolegang som du ikke kan dokumentere, kan du få dokumentert hva du kan gjennom en realkompetansevurdering (RKV).  I en realkompetansevurdering blir kompetansen din vurdert mot læreplanen i det eller de fagene du ønsker å bli vurdert i, i grunnskolen eller videregående skole.

Læreplaner finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Merk av RKV foregår på norsk.
Les mer om realkompetansevurdering her.

Veiledning før du søker
Oslo VO anbefaler at du har en samtale med en rådgiver før du søker om RKV.

Veiledning på telefon:  Du kan få enkel veiledning over telefon 23 47 00 00.

Veiledning på drop-in. Veiledningstjenesten tilbyr vanligvis drop-in på Servicesenteret mandag kl. 12-18. (Sjekk åpningstider på forsiden på denne nettsiden.) Det er maks 20 minutter per samtale. Adressen er Karoline Kristiansens vei 8, på Fyrstikktorget på Helsfyr. 

Veiledning med timeavtale: Hvis du trenger en lengre samtale kan du booke en veiledningstime med en karriereveileder på Karriere Oslo. Vi tilbyr veiledning på telefon, på Teams og ved fysisk oppmøte (avhenger av smittesituasjonen) på Servicesenteret (45 minutter).

Se også vilbli.nokompetansenorge.no og nettsidene til Oslo VO Sinsen.