Rådgivning

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter  gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanningstilbud.

 

Ordinære åpningstider for rådgivning:

Mandag: 12–18. Tirsdag – onsdag – torsdag 10–14.

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men du må regne med litt ventetid i travle perioder.

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord)
og på e-post: radgivning@ude.oslo.kommune.no.