Rådgivning

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter  gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanningstilbud.

 

Vi anbefaler at du har en samtale med en rådgiver hvis du vil søke videregående for voksne eller realkompetansevurdering. 

 

Ordinære åpningstider for rådgivning:

Mandag: 12–18. Tirsdag – onsdag – torsdag 10–15.

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men du må regne med litt ventetid i travle perioder.

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord)
og på e-post: radgivning@ude.oslo.kommune.no.