Rådgivning på Oslo VO Servicesenter

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter  gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanningstilbud. 

Rådgivning:

Vi anbefaler at du har en samtale med en rådgiver hvis du vil søke videregående for voksne eller realkompetansevurdering.

Drop-in:
Mandag: 12–18 
Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum

Du må regne med litt ventetid i travle perioder.

Timeavtale: 
Hvis du har omfattende spørsmål, for eksempel om realkompetansevurdering i forhold til et yrke, kan du bestille time på forhånd. Fyll ut registreringsskjemaet, så tar Oslo VO kontakt med deg for å avtale en tid. 

Kontakt oss

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord)
og på e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Dette er en felles epost. For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, skriver  du «Oslo Voksenopplæring Servicesenter»  og hva e-posten gjelder, i emnefeltet.