Rådgivning på Oslo VO Servicesenter

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter  gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanningstilbud. 

Vi anbefaler at du har en samtale med en rådgiver hvis du vil søke videregående for voksne eller realkompetansevurdering. 

Åpningstider for rådgivning:

Mandag: 12–18 
Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum

Du må regne med litt ventetid i travle perioder.

Kontakt oss

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord)
og på e-post: radgivning@ude.oslo.kommune.no.