Rådgivning på Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter/Karriere Oslo gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanninger. 

Rådgivning:

Vi anbefaler at du har en samtale med en rådgiver hvis du vil søke videregående for voksne eller realkompetansevurdering, eller vil vite mer om Fagbrev på jobb eller Praksiskandidatordningen.
Timeavtaler:  Bestill time til veiledning her hos Karriere Oslo/Oslo VO Servicesenter.

Kontakt oss

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord) og på e-post:  postmottak@ude.oslo.kommune.no. Dette er en felles epost for Utdanningsetaten. For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, skriver  du «Oslo Voksenopplæring Servicesenter» (hvis dette ikke kommer opp automatisk) og hva e-posten gjelder, i emnefeltet 

Søknadsskjema til videregående for voksne og realkompetansevurdering av fag i videregående opplæring finner du her.

 

 

Les mer om

Norskopplæring og vurdering/godkjenning av kompetanse fra utlandet her på denne siden, https://felles.oslovo.no

 

Videregående opplæring for voksne på https://sinsen.oslovo.no og på www.vilbli.no

 

Studiekompetanse og opptak til høyere utdanning på www.samordnaopptak.no

 

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning: www.nokut.no

 

Autorisasjon for helsepersonell: Helsedirektoratet

 

Lån og stipend til utdanning: www.lanekassen.no

 

Spørsmål som gjelder utenlandske arbeidstakere: Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, www.sua.no