Rådgivning på Oslo VO Servicesenter

Rådgiverne på Oslo VO Servicesenter  gir informasjon og veiledning om:

  • Grunnskole
  • Videregående opplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Vurdering /godkjenning av utenlandsk utdanning
  • Ulike utdanninger

Vi har også brosjyrer, kataloger og søknadsskjemaer for ulike utdanningstilbud. 

Rådgivning:

Vi anbefaler at du har en samtale med en rådgiver hvis du vil søke videregående for voksne eller realkompetansevurdering.

Drop-in:
Mandag: 12–18 
Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15
Fredag: Stengt for publikum

Du må regne med litt ventetid i travle perioder.

Kontakt oss

Rådgivningstjenesten tar også imot henvendelser på telefon 23 47 00 00 (sentralbord) og på e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Dette er en felles epost for Utdanningsetaten. For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, skriver  du «Oslo Voksenopplæring Servicesenter»  og hva e-posten gjelder, i emnefeltet (hvis dette ikke kommer opp automatisk).

Les mer om

Norskopplæring og vurdering/godkjenning av kompetanse fra utlandet på denne siden, https://felles.oslovo.no

 

Videregående opplæring for voksne på https://sinsen.oslovo.no og på www.vilbli.no

 

Studiekompetanse og opptak til høyere utdanning på www.samordnaopptak.no

 

Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning: www.nokut.no

 

Autorisasjon for helsepersonell: Helsedirektoratet

 

Lån og stipend til utdanning: www.lanekassen.no

 

Spørsmål som gjelder utenlandske arbeidstakere: Servicesenter for utenlandske arbeidstakere, www.sua.no