Hovedseksjon

Test i norsk – høyere nivå ("Bergenstesten")

Testene måler norskkunnskaper på nivå B2 og C1. 

Skriftlig test på høyere nivå
Testen er beregnet mest for

  • utlendinger som skal søke opptak ved universitet eller høyskole i Norge,
  • norske statsborgere som har tatt videregående skole i utlandet 
  • arbeidssøkere fra andre land som leger, morsmålslærere og andre som trenger dokumentasjon på norskferdighetene sine.

Den skriftlige testen har til og med 2020 dekket norskkravet til Samordnet opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge. Fra 2021 krever Samordnet opptak også bestått muntlig test på høyere nivå (se videre).

Vi gjør oppmerksom på at bestått Test i norsk – høyere nivå ikke kan erstatte norsk fra videregående skole hvis du trenger flere fag for å få generell studiekompetanse.

Fra våren 2018 får norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver regnet om resultatet til karakteren 4 for Samordnet opptak. Samtidig likestilles B2 på norskprøven med karakteren B på universitetenes egne Trinn 3-eksamener.

Muntlig test på høyere nivå
Fra 2021 dekker  den skriftlige og den muntlige testen  tilsammen norskkravet til Samordnet opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge. Tidligere var det nok med bare skriftlig test. Den muntlige testen tas uavhengig av den skriftlige testen. 

Den muntlige testen brukes også blant annet av utenlandsk helsepersonell med utdannelse fra andre land.  

Resultat på prøvene
Resultatet på Test i norsk – høyere nivå både skriftlig og muntlig blir vurdert til «Bestått», «Godt bestått» eller «Ikke bestått».

Tidligere ble resultater målt i poeng, der 450 - 600 p er bestått på skriftlig prøve, og 500 p er bestått på muntlig prøve.
.
Krav til norsk ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.
Bestått «Bergenstest» skriftlig (både med «Bestått» og 450 p eller mer) dekker kravet til norsk ved søknad om permanent opphold.stillatelse Se «Fritak».  

Det har vært varslet at kravet til norsk for statsborgerskap blir hevet til  B1 muntlig. Tidspunktet for dette er nå fastsatt, og kravet om B1 gjelder fra 1. oktober 2022.  Se lov om endring av statborgerloven. Se også UDI.no for mer info om kravet til B1 muntlig for statsborgerskap og om regler for fritak.

Oppmelding til Test i norsk – høyere nivå
Personer som ikke blir påmeldt via kurs de går på, melder seg opp selv på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

Mer informasjon
Du finner informasjon om testene, påmelding, priser, datoer, prøvebevis med mer på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

Les mer (på engelsk) om det felles europeiske rammeverket for språk.