Test i norsk – høyere nivå ("Bergenstesten")

Testen måler norskkunnskaper på nivå B2 og C1. 

Skriftlig test på høyere nivå
Testen er beregnet mest for

  • utlendinger som skal søke opptak ved universitet eller høyskole i Norge,
  • norske statsborgere som har tatt videregående skole i utlandet 
  • arbeidssøkere fra andre land som leger, morsmålslærere og andre som trenger dokumentasjon på norskferdighetene sine.

Den skriftlige testen dekker norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge. Men vær oppmerksom på at bestått Test i norsk – høyere nivå ikke kan erstatte norsk fra videregående skole hvis du trenger flere fag for å få generell studiekompetanse.

Muntlig test på høyere nivå
Den muntlige testen er blant annet for utenlandsk helsepersonell med utdanning fra hjemlandet. Den muntlige testen er uavhengig av den skriftlige.

Prøveresultat
Resultatet på Test i norsk – høyere nivå både skriftlig og muntlig blir vurdert til «Bestått», «Godt bestått» eller «Ikke bestått».

Tidligere ble resultater målt i poeng, der 450 - 600 p er bestått.

Krav til norsk ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.
Bestått «Bergenstest» skriftlig (både med «Bestått» og 450 p eller mer) dekker kravet til norsk. Se «Fritak».  

Oppmelding til Test i norsk – høyere nivå
Personer som ikke blir påmeldt via kurs de går på, melder seg opp selv på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

Mer informasjon
Du finner informasjon om testene, påmelding, priser, datoer, prøvebevis med mer på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

 

Les mer (på engelsk) om det felles europeiske rammeverket for språk.