Test i norsk – høyere nivå ("Bergenstesten")

Testen måler norskkunnskaper på nivå B2 og C1. 

Skriftlig test på høyere nivå
Testen er beregnet mest for

  • utlendinger som skal søke opptak ved universitet eller høyskole i Norge,
  • norske statsborgere som har tatt videregående skole i utlandet 
  • arbeidssøkere fra andre land som leger, morsmålslærere og andre som trenger dokumentasjon på norskferdighetene sine.

Den skriftlige testen dekker norskkravet til Samordna opptak for opptak til universitet og høyskoler i Norge. Men vær oppmerksom på at bestått Test i norsk – høyere nivå ikke kan erstatte norsk fra videregående skole hvis du trenger flere fag for å få generell studiekompetanse.

Fra våren 2018 får norskprøvekandidater med B2 på alle delprøver regnet om resultatet til karakteren 4 for Samordnet opptak. Samtidig likestilles B2 på norskprøven med karakteren B på universitetenes egne Trinn 3-eksamener.

 

Muntlig test på høyere nivå
Den muntlige testen er blant annet for utenlandsk helsepersonell med utdanning fra hjemlandet. Den muntlige testen er uavhengig av den skriftlige.

Prøveresultat
Resultatet på Test i norsk – høyere nivå både skriftlig og muntlig blir vurdert til «Bestått», «Godt bestått» eller «Ikke bestått».

Tidligere ble resultater målt i poeng, der 450 - 600 p er bestått.

Krav til norsk ved søknad om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.
Bestått «Bergenstest» skriftlig (både med «Bestått» og 450 p eller mer) dekker kravet til norsk. Se «Fritak».  

Oppmelding til Test i norsk – høyere nivå
Personer som ikke blir påmeldt via kurs de går på, melder seg opp selv på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

Mer informasjon
Du finner informasjon om testene, påmelding, priser, datoer, prøvebevis med mer på Folkeuniversitetet/Norsk språktest.

 

Les mer (på engelsk) om det felles europeiske rammeverket for språk.