Statsborgerprøven

 Alle mellom 18 og 67 år som skal søke norsk statsborgerskap, må blant annet dokumentere at de har kunnskap om det norske samfunnet. 
Begge disse prøvene er godkjent:

  • Statsborgerprøven
  • Samfunnskunnskapsprøven på norsk.

De to prøvene er likeverdige. Samfunnskunnskapsprøven på norsk har litt vanskeligere norsk enn statsborgerprøven.

 

Du kan lese mer om regelverket  på Kompetanse Norge, og om selve prøven.

Du kan melde deg på prøvene på Kurstorget.