Statsborgerprøven

 Alle mellom 18 og 67 år som skal søke norsk statsborgerskap, må blant annet dokumentere at de har kunnskap om det norske samfunnet. 
Begge disse prøvene er godkjent som dokumentasjon på dette:

  • Statsborgerprøven
  • Samfunnskunnskapsprøven på norsk.

De to prøvene er likeverdige. Samfunnskunnskapsprøven på norsk har litt vanskeligere norsk enn statsborgerprøven.

 

Du kan lese mer på Kompetanse Norge om reglene og om selve prøven.

Du kan melde deg på prøvene på Kurstorget.

 

Gratis eller betale?
Samfunnskunnskapsprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
I Oslo er er dette begrenset av den enkeltes frist for gratis opplæring på fem år fra første oppholdstillatelse.

Alle må betale for å ta statsborgerprøven.