Hovedseksjon

Statsborgerprøven

Noen av reglene for statsborgerskap ble endret fra 2017, og kan bli endret igjen. Se statsborgerloven og forskriften på lovdata.no.

Alle personer mellom 18 og 67 år som skal søke norsk statsborgerskap, må dokumentere at de har kunnskap om det norske samfunnet. 

Begge disse prøvene er godkjent som dokumentasjon på dette:

  • Statsborgerprøven
  • Samfunnskunnskapsprøven på norsk

De to prøvene er likeverdige. Samfunnskunnskapsprøven på norsk har litt vanskeligere norsk enn statsborgerprøven.

Du kan lese mer på Kompetanse Norge (som nå ligger under HK-direktoratet) om reglene og om selve prøven.

Du kan melde deg på prøvene på Kurstorget.

Gratis eller betale?

Samfunnskunnskapsprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Alle må betale for å ta statsborgerprøven.