Hovedseksjon

Samfunnskunnskapsprøve

Permanent oppholdstillatelse
Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, med første oppholdstillatelse fra og med 1.9. 2013, må fra 2017 (også) dokumentere kunnskaper om samfunnet for å søke om permanent oppholdstillatelse. De kan bruke dokumentasjon på bestått samfunnskunnskapsprøve på valgfritt språk, inkludert på norsk.

Statsborgerskap
Fra 2017 må alle (18-67 år) dokumentere kunnskap om samfunnet når de søker om statsborgerskap. Samfunnskunnskapsprøven på norsk er godkjent som dokumentasjon på kunnskap om samfunnet ved søknad om statsborgerskap, på linje med statsborgerprøven.

Gratis prøve, eller betale?
Samfunnskunnskapsprøven er gratis EN gang for dem som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  (Alle må betale for å ta statsborgerprøven.) 

Oppmelding
De som går på 50 timers samfunnskunnskapskurs i Oslo VO melder seg opp til  prøven i samfunnskunnskap på kurset.

Andre kan melde seg opp på Kurstorget.

Les mer på Kompetanse Norge om samfunnskunnskapsprøven og om reglene.