Oversikt over all opplæring i Oslo VO

Oversikten inkluderer både opplæring i de ordinære skoleslagene, spesielle kurs/tilbud og prosjekter.

Listen er oppdatert februar 2020. 

Se også øvrig informasjon på denne nettsiden under de ulike skoleslagene og VO-sentrenes nettsider.

Oversikt over all opplæring i Oslo VO