Oslo VO Servicesenter

På Oslo Voksenopplæring Servicesenter finner du blant annet:

  • Innsøkning til all opplæring i Oslo Voksenopplæring
  • Rådgivning og karriereveiledning for voksne

Besøksadresse:

Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr

Postadresse:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo 

Telefon: 23 47 00 00

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

E-post-mottaket er felles for Utdanningsetaten. For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, skriver du «Oslo Voksenopplæring Servicesenter» og  hva e-posten gjelder i emnefeltet (hvis dette ikke kommer opp automatisk).

Ledelse og avdelinger ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Fungerende leder Jon Harald Halvorsen
tlf. 23 47 00 00 (sentralbord), 
jon.halvorsen@osloskolen.no

Inntak norsk og samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning
Fungerende avdelingsleder  Bjarklind Einarsdottir 
tlf. 45240907, Bjarklind.Einarsdottir@osloskolen.no

Inntak til videregående opplæring og rådgivningstjeneste/Karriere Oslo
Avdelingsleder Jon Halvorsen
tlf. 23 47 00 00 (sentralbord)
 jon.halvorsen@osloskolen.no

Avdeling for kurs og prøver i samfunnskunnskap
Avdelingsleder Birgit Stokke
tlf. 22 19 70 90 , birgit.stokke@osloskolen.no