Oslo VO Servicesenter

På Oslo Voksenopplæring Servicesenter finner du blant annet:

  • Innsøkning til alle tilbud i Oslo Voksenopplæring
  • Rådgivningstjeneste og informasjonssenter for voksne

 

Besøksadresse:

Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr

Postadresse:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo 

Telefon: 23 47 00 00

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

(E-post-mottaket er felles for Utdanningsetaten. For å sikre at eposten  raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, anbefaler vi at du skriver «Oslo Voksenopplæring Servicesenter» og  hva e-posten gjelder i emnefeltet.)

Ledelsen ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Leder Aina Weidal
tlf. 23 47 00 00, 
aina.irene.weidal@ude.oslo.kommune.no

Inntak norsk og samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning
Fungerende avdelingsleder Kari-Ann Bourne
tlf. 415 38 728,
kari-ann.bourne@ude.oslo.kommune.no

Inntak til videregående opplæring og rådgivningstjeneste
Avdelingsleder Jon Halvorsen
tlf. 977 07 553, jon.halvorsen@ude.oslo.kommune.no

50 timer kurs i samfunnskunnskap
Avdelingsleder Birgit Stokke
tlf. 22 19 70 90 , birgit.stokke@ude.oslo.kommune.no