Hovedseksjon

Oversikt over opplæring i Oslo VO 2022

Oversikt over all opplæring i Oslo VO (UDA)

Oversikten inkluderer både opplæring i de ordinære skoleslagene, spesielle kurs/tilbud og prosjekter. 

Listen er oppdatert mai 2022. 

Se også øvrig informasjon på denne nettsiden under de ulike skoleslagene, om rettigheter og frister og på VO-sentrenes nettsider.