Hovedseksjon

Opplæring i bedrift

Oslo Voksenopplæring tilrettelegger  også for kurs på oppdrag fra bedrifter, offentlige etater, institusjoner og bransjeorganisasjoner som har ansatte med behov for opplæring.

Oslo VO Skullerud er ansvarlig for denne virksomheten. (Ikke Servicesenteret.)
Les mer og finn kontaktinfo her.