Om Oslo Voksenopplæring

Oslo VO har felles inntakskontor for voksenopplæringen på Oslo VO Servicesenter på Fyrstikktorget på Helsfyr. Servicesenteret har også informasjons- og rådgivningstjeneste.

Oversikt over opplæring og sentre i Oslo VO:  

 Opplæringstype

 VO-senter

 Norskkurs for voksne innvandrere

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Helsfyr

 Oslo VO Rosenhof

 Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

 50 timers kurs i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 Oslo VO Servicesenter

 (og på ulike skoler i skoleferier)

 Grunnskole, lavere nivå 

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Helsfyr

 Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

 Grunnskolefag, rettet mot grunnskoleeksamen

 Oslo VO Helsfyr

 

 Videregående opplæring

 

 Oslo VO Sinsen

 Spesialundervisning på grunnskolens område

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Nydalen