Om Oslo Voksenopplæring

Oslo VO har felles inntakskontor for voksenopplæringen på Oslo VO Servicesenter på Fyrstikktorget på Helsfyr. Servicesenteret har også informasjons- og rådgivningstjeneste.

Oversikt over opplæring og sentre i Oslo VO:  

 Opplæringstype

 VO-senter

 Norskkurs for voksne innvandrere

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Helsfyr

 Oslo VO Rosenhof

 Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

 50 timers kurs i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 Oslo VO Servicesenter

 (og på ulike skoler i skoleferier)

 Grunnskole, lavere nivå 

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Helsfyr

 Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

 Grunnskolefag, rettet mot grunnskoleeksamen, over 1-3 år

 Oslo VO Helsfyr

 

 Videregående opplæring

 

 Oslo VO Sinsen

 Spesialundervisning på grunnskolens område

 Oslo VO Skullerud

 Oslo VO Nydalen