Hovedseksjon

Prosjekter Oslo VO Servicesenter deltar i

Her er korte presentasjoner av prosjekter Servicesenteret er med i 2019 - 2021.

Tidlig kartlegging og karriereveiledning – riktige løp og koordinert oppfølging

Samarbeidspartner: NAV Søndre Nordstrand. Prosjektperioden var ut desember 2019. Prosjektet ble finansiert av Delprogram Sysselsetting.

Gjennom prosjektet får innvandrere bevissthet om sine ressurser, egenskaper og ferdigheter. Hovedfokuset er på utdanning, norskkunnskaper og arbeidslivet i en tidlig fase av deltakernes nye tilværelse i Norge. Prosjektet fokuserer på nyankomne innvandrere, men modellen kan også brukes for andre grupper.

Prosjekt Språkmentor

Prosjektet begynte i august 2020 og varer foreløpig frem til og med juni 2021.
Bydel Frogner og Oslo Voksenopplæring ser en voksende andel av personer som enten er i jobb og er langt unna språkkravene i den, og personer som kan få tilbud om lønnet arbeid hvis de kan forbedre norsken sin. Prosjektet får støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, Opplærings- og utviklingsfondet og Nordplus. Både YNO (Yrkesrettet Norskopplæring) og Oslo Voksenopplæring Servicesenter skal bidra i prosjektet.
Kontaktperson for prosjektet er Mark Gaughan, tlf. 92810160,
mail:
mark.gaughan@ude.oslo.kommune.no.

ERASMUS-prosjekter

Erasmus + ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte. Les mer her: https://diku.no/programmer/erasmus-ansattmobilitet-for-skole-barnehage-og-voksenopplaering.

Erasmus K1. Irish Training Methods 2019.

Norsk prosjekttittel: Læring av nye metoder innenfor ferdigheter og utdanning i Irland.
Mobilitetsprosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen. Lengde: 18 mnd. fom 01.06.2019 tom 30.11.2020.

Oslo Voksenopplæring Servicesenter og NAV Oslo Vest (Frogner, Vestre Aker og Ullern) reiste til Irland sammen for å se hvordan INTREO (tilsvarende NAV) kartla brukere, hvilke rådgivningsmetoder de brukte samt hva slags type karriereveiledning de tilbød som kunne føre til karrieremestring og karrierekompetanse.

Under oppholdet lærte vi mer om hvordan Irland identifiserer brukernes egenskaper samt kvalifiserer og kompetansehever befolkningen («upskilling») slik at de kan møte arbeidslivets fremtidige behov.

For å kunne lære mest mulig om hvordan irene jobber og komme tettest på og dermed få best utbytte, var «jobbskygging» hovedmetoden vår under besøket. Det vil si at vi fikk følge flere irske ansatte i løpet av en vanlig arbeidsdag. Vi besøkte flere utdanningsinstitusjoner, såkalte "Educational Training Boards", University of Cork, Paul Partnership og Irish Refugee Council.

Prosjekt Erasmus K2. FETI – From Exclusion to Inclusion.

FETI-prosjektet er finansiert gjennom Erasmus+-ordningen. Våre partnere i dette prosjektet er SWAP West i Scotland, Engim Piomente i Torino og Istanbul Universitet i Tyrkia. Lengde: 33 mnd. fom 01.11.2019 tom 30.07.2022. Dette er et internasjonalt prosjekt, og beskrives på engelsk.

The project is based on a three-point plan.

Whilst looking at existing models in Turkey, Italy, Scotland and Norway (as well as surrounding countries), we will attempt to create 4 groups (one in each country) and place them on a course which can either give them an opportunity to take up a vocational trade or an academic pathway which can lead to level B1 in their new host countries languages. A mapping of their existing skillset, strengths, attributes and weaknesses will give us a guide for each participants step to stage 2.

The participant will then be able to make conscious and informed decision as to whether they choose to take a vocational trade with language support offered in the workplace or an academic route based on their goal of B1 with the support of digital software and learning.

The third part of the plan will be based on the following up of each participant after a two-year period of tuition, as well as publications such as a Best Practices Guide. Prior research has shown us that periods of transition between education and employment are the most vulnerable periods for people of immigrant backgrounds, and it is here that we will be offering support.

A total of five intellectual outputs will be produced, in addition to an international dissemination in Oslo.

Kontaktperson på Servicesenteret: Helene Frederiksen, karriereveileder og prosjektleder FETI, tlf. 47 98642503, mail helene.fredriksen@ude.oslo.kommune.no.

 

Prosjektet Integrated Society Study Course

Dette prosjekt er finansiert av Erasmus Key Action K104. I løpet av 2021 skal representanter fra Oslo VO Servicesenter, Oslo VO Helsfyr og NAV Frogner besøke Tyskland og Nederland for å delta i «jobbskygging». Modeller tilsvarende den norske modellen med 50 timer samfunnskunnskap og statsborgerprøve skal undersøkes.