Hovedseksjon

Motivasjon

Her finner du en artikkel som presenterer en del teorier om motivasjon. Artikkelen skisserer også noen samtaletema som kan ha relevans når en voksen søker og en etat/instans diskuterer søkerens motivasjon mm for en type jobb eller utdannelse. Notatet er satt sammen av Servicesenteret.