Om Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring

Oslo Kommune har samlet all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i Oslo Voksenopplæring (Oslo VO).

 

Oslo VO har felles inntakskontor for voksenopplæringen på Oslo VO Servicesenter på Fyrstikktorget på Helsfyr. Servicesenteret har også informasjons- og rådgivningstjeneste.

 

Oversikt over opplæring og sentre i Oslo VO

 

Opplæringstype

VO-senter

Norskkurs for voksne innvandrere

Oslo VO Skullerud

Oslo VO Helsfyr

Oslo VO Rosenhof

Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

50 timers kurs i samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Oslo VO Servicesenter

(og på ulike skoler i skoleferien)

Grunnskole, nivå 1-7

Oslo VO Skullerud

Oslo VO Helsfyr

Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum

Grunnskolefag, rettet mot grunnskoleeksamen, over 1-3 år

Oslo VO Helsfyr

Videregående opplæring

 

Oslo VO Sinsen

Spesialundervisning på grunnskolens område

Oslo VO Skullerud

Oslo VO Nydalen