Oslo VO Servicesenter

På Oslo Voksenopplæring Servicesenter finner du blant annet:

  • Innsøkning til alle tilbud i Oslo Voksenopplæring
  • Rådgivningstjeneste og informasjonssenter for voksne

 

Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr

Postadresse:
Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo

Telefon: 23 47 00 00

E-post:
oslovo.servicesenter@ude.oslo.kommune.no

E-postadresser direkte til avdelingene
Norskkurs: norskkurs@ude.oslo.kommune.no
50 timer samfunnskunnskap: 50t@oslovo.no
Rådgivning: radgivning@ude.oslo.kommune.no

Ledelsen ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Leder Aina Weidal
tlf. 23 47 00 00, aina.irene.weidal@ude.oslo.kommune.no

Inntak norsk og samfunnskunnskap, grunnskole og spesialundervisning
Fungerende avdelingsleder Kirsti Kristiansen
tlf. 415 38 728, kirsti.kristiansen@ude.oslo.kommune.no

Inntak til videregående opplæring og rådgivningstjeneste
Avdelingsleder Jon Halvorsen
tlf. 977 07 553, jon.halvorsen@ude.oslo.kommune.no

50 timer kurs i samfunnskunnskap
Avdelingsleder Birgit Stokke
tlf. 22 19 70 90 , birgit.stokke@ude.oslo.kommune.no