Slik søker du spesialundervisning

På denne siden ligger to ulike søknadsskjema, ett for ordinær spesialundervisning og ett for andre tjenester, dvs. logopedi og audiopedagogi.
For at søknaden skal bli behandlet må nødvendig dokumentasjon være vedlagt. Dokumentasjonen kan for eksempel være en uttalelse/epikrise fra fastlege, behandlingsapparat eller andre instanser som er i kontakt med søkeren.

Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Søknaden sendes eller leveres til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse: Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Oslo VO Servicesenter kan kontaktes på tlf. 23 47 00 00 ved spørsmål om søknaden.

Søknadsfrist
Nye søkere: 1. mars. Det er også mulig å søke utenom søknadsfristen.
Søkere som allerede er elever: 15. februar. Søknaden sendes direkte til opplæringssenteret.

Ta kontakt med rådgivertjenesten på opplæringssentrene for mer informasjon om tilbudene de har. 

Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00.
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00

Søknadsskjema for tjenester fra Oslo Voksenopplæring
Skjemaet brukes for søknad om logopedi og audiopedagogisk behandling.
Søknadene behandles fortløpende.