Samfunnskunnskap på et språk du forstår

Kurset i 50 timer samfunnskunnskap holdes på mange ulike språk og er for innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven. Kursene holdes i skoleferier (sommer, høst og vinter), med 25 timer per uke. I tillegg tilbyr Oslo VO kveldskurs i enkelte språk gjennom hele året.

Kurset har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

1. Ny innvandrer i Norge

2. Historie, geografi og levesett

3. Barn og familie

4. Helse

5. Utdanning og kompetanse

6. Arbeidsliv

7. Demokrati og velferdssamfunn

Kurset er gratis for dem som har rett og plikt eller rett til denne opplæringen (innenfor fristen på tre år fra første oppholdstillatelse) .

De som har plikt (uten rett) må betale for kurset. 

 

Priser: Fra august 2016 gjelder følgende  priser for 50 timer samfunnskunnskap:

Kr 3800 for kurs på dagtid

Kr 4250 for kurs på kveldstid 

Vi gjør oppmerksom på at prisene kan endres på kort varsel.

Prøve i samfunnskunnskap følger prisen for norskprøven, per februar 2017  er prisen kr 990.

 

Påmelding
Oversikt over kurs på forskjellige språk, og påmelding til kurs, finner du på 
felles.oslovo.no/kurstorg. Du må ha registrert deg på Oslo VO Servicesenter før du kan melde deg på kurs på Kurstorget.

Mer info
Har du spørsmål om 50 timer samfunnskunnskap i Oslo, kan du ringe samfunnskunnskapsavdelingen på Oslo VO Servicesenter på tlf. 22 19 70 90, eller sende en e-post til 50t@oslovo.no