Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap

Vi gjør oppmerksom på at det har kommet nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap fra 2017. De fleste artiklene det er linket til under er  oppdatert mht disse endringene, men ikke alle,- ennå. 

 

Ved å følge disse lenkene finner du nyttig informasjon om norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Reglene som beskrives finner du i introduksjonsloven, utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter.

Vi gjør oppmerksom på at beskrivelsene er forenklet. Ved tvil, er det selvfølgelig teksten i lov og forskrift som gjelder.