Kjøpe norskkurs?

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs i norsk på alle nivå også for deltakere som betaler for kursene selv.
Også innbyggere i andre kommuner enn Oslo er velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring.
Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Priser og kursperioder
Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen til høyre for en oversikt over priser, kursperioder og tilbud.

Her registrerer du deg til kurs
Oslo Voksenopplæring Servicesenter Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.
Ordinære åpningstider: Mandag: 12–18. Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15.
For endringer i åpningstidene, følg med på https://felles.oslovo.no.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap
Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.