Om videregående opplæring

Videregående opplæring bygger på grunnskoleopplæringen. Fullført videregående opplæring fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse.
Hvis du planlegger å søke videregående for voksne, er det lurt å lese det generelle informasjonsheftet i boksen til høyre først.
Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsens sider. Her finner du også Oslo VO Sinsens kurskatalog.

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?
Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre punktene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser som passer.

Det er et vilkår for å søke videregående opplæring for voksne at du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen.