Om grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. Med vitnemål fra grunnskole for voksne kan du søke plass i videregående opplæring.
For å få vitnemål må du ha karakterer i disse fem fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?
Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole. Opplæringen er gratis.
Personer med innvandrerbakgrunn må ha  norsk personnummer og ha lovlig opphold.
Søkere til Oslo Voksenopplæring må ha folkeregistrert adresse i Oslo.

Grunnskoletilbudet i Oslo Voksenopplæring
Oslo Voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne på alle nivå.
Fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Grunnskole på lavere nivå er beregnet for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn,
og tilbys på Oslo VO Skullerud, Oslo VO Helsfyr og Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum.
Opplæring på det høyeste nivået, rettet mot avsluttende eksamener, er på Oslo VO Helsfyr.  Hvor lang tid opplæringen tar, avhenger blant annet av den enkeltes forkunnskaper og progresjon.

Tilbud
Alle fagene tilbys på dagtid. Noen fag tilbys også på kveldstid. Du kan ta ett eller flere fag samtidig.
Du kan søke hele året.

Grunnskoleopplæring for minoritetsspråklig ungdom 16-19 år
Det er et eget tilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 19 år med mangelfull grunnskoleopplæring. Inntak og mer informasjon om regler og hvem som kan søke på dette tilbudet: Utdanningsetaten i Oslo, Strømsveien 102.