Slik søker du spesialundervisning

På denne siden finner du to ulike søknadsskjema. Det ene er for ordinær spesialundervisning. Det andre skjemaet er for  logopedi  for voksne.

Du kan også få søknadsskjemaene på Oslo VO Servicesenter, Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen.

For at søknaden skal bli behandlet må nødvendig dokumentasjon være vedlagt. Dokumentasjonen kan for eksempel være en uttalelse/epikrise fra fastlege, behandlingsapparat eller andre instanser som er i kontakt med søkeren.

Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Nye søkere sender eller leverer søknaden til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad,
0602 Oslo

Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Du kan kontakte Oslo VO Servicesenter på tlf. 23 47 00 00 ved spørsmål om søknaden.

Søknadsfrist
Nye søkere: 1. mars. Det er også mulig å søke utenom søknadsfristen.
Søkere som allerede er elever: 15. februar. Disse søkerne sender søknaden direkte til opplæringssenteret.

Søknadsskjema for andre spesialpedagogiske tjenester fra Oslo Voksenopplæring
Skjemaet brukes for søknad om logopedi og audiopedagogisk behandling.
Det er ingen søknadsfrist. 

Søknaden sendes eller leveres til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad,
0602 Oslo

Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Mer informasjon
Du kan ta kontakt med rådgiver på opplæringssentrene for mer informasjon om tilbudene. 

Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00.
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00