Hovedseksjon

Slik søker du spesialundervisning

På denne siden finner du  søknadsskjema for all spesialundervisning i Oslo VO. Det er også for  logopedi  for voksne.

Du kan også få søknadsskjemaet på Oslo VO Servicesenter, Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen.

For at søknaden skal bli behandlet må nødvendig dokumentasjon være vedlagt. Dokumentasjonen kan for eksempel være en uttalelse/epikrise fra fastlege, behandlingsapparat eller andre instanser som er i kontakt med søkeren.
Merk også at hvis personen ikke kan søke selv, kreves det fullmakt/vergemålsattest hvis andre søker for personen.

Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Nye søkere sender søknaden til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad,
0602 Oslo

Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Du kan kontakte Oslo VO Servicesenter på tlf. 23 47 00 00 hvis du har spørsmål om søknaden.

Søknadsfrist
Nye søkere: 1. mars. Det er også mulig å søke utenom søknadsfristen.
Søkere som allerede er elever: 15. februar. Disse søkerne sender søknaden direkte til opplæringssenteret der de er elever.

Mer informasjon
Du kan ta kontakt med rådgiver på opplæringssentrene for mer informasjon om tilbudene. 

Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00.
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00