Slik søker du spesialundervisning

I boksen på denne siden finner du to ulike søknadsskjema.  Det ene er for ordinær spesialundervisning. Det andre skjemaet er for andre spesialpedagogiske tjenester, dvs. logopedi og audiopedagogi for voksne.

Du kan også få søknadsskjemaene på Oslo VO Servicesenter, Oslo VO Skullerud og Oslo VO Nydalen.

For at søknaden skal bli behandlet må nødvendig dokumentasjon være vedlagt. Dokumentasjonen kan for eksempel være en uttalelse/epikrise fra fastlege, behandlingsapparat eller andre instanser som er i kontakt med søkeren.

Søknadsskjema til spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Søknaden sendes eller leveres til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse: Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Oslo VO Servicesenter kan kontaktes på tlf. 23 47 00 00 ved spørsmål om søknaden.

Søknadsfrist
Nye søkere: 1. mars. Det er også mulig å søke utenom søknadsfristen.
Søkere som allerede er elever: 15. februar. Søknaden sendes direkte til opplæringssenteret.

 

Søknadsskjema for andre spesialpedagogiske tjenester fra Oslo Voksenopplæring
Skjemaet brukes for søknad om logopedi og audiopedagogisk behandling.
Det er ingen søknadsfrist. 

Søknaden sendes eller leveres til Oslo VO Servicesenter.
Postadresse: Postboks 6033 Etterstad, 0601 Oslo
Besøksadresse: Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Mer informasjon
Ta kontakt med rådgiver på opplæringssentrene for mer informasjon om tilbudene. 

Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00.
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00