Hovedseksjon

Om spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning blir gitt etter Opplæringslovens § 4A-2: Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.
Voksne har rett til spesialundervisning hvis de:

 • Ikke har, eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet til voksne
 • Har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Retten gjelder også dem som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade.

Tilbudet er til personer som trenger spesialundervisning på grunn av

 • Hørselshemming
 • Synsvansker
 • Lærevansker
 • Utviklingshemming
 • Omfattende funksjonshemming
 • Medfødt skade/ sykdom
 • Psykiske vansker
 • Ervervet skade
 • Afasi
 • Lese- og skrivevansker (dysleksi)
 • Mangelfull grunnskoleopplæring

Tilbudet kan være

 • Kartlegging/vurdering
 • Veiledning
 • Opplæring

Tilbudet blir spesielt tilpasset søkerens behov. Søkeren er selv med på å planlegge og vurdere opplegget. Opplæringen er gratis, og kan være på dagtid eller kveldstid.

Sakkyndig vurdering
For vedtak om spesialundervisning må det foreligge en sakkyndig vurdering av elevens særskilte behov.  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeider en slik vurdering etter at du har søkt.

Mer informasjon om opplæringstilbudene
Oslo VO Nydalen, tlf. 23 39 39 00
Oslo VO Skullerud, tlf. 23 46 49 00