Kurstorget: påmelding til kurs og til  samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

 50 timers kurs i samfunnskunnskap: 

Kurs på dagtid, 6. - 17. august 2018 
Sted:
Tid: 09.00 - 14.00
Varighet: 2 uker
Albansk fullt Amharisk- fullt Arabisk fullt
Darifullt Engelsk fullt Kinesisk fullt
Portugisisk fullt Bosnisk-Serb-kroatiskfullt Tigrinja fullt
Urdu fullt Vietnamesisk fullt  
     
Kurs på dagtid, 1. - 5. oktober 2018  og  18. - 22. februar 2019
Sted:
Tid: 09.00 - 14.00
Varighet: 2 uker
Arabisk Engelsk Farsi
Somalisk Sorani Spansk
Russisk Tagalog  Thai
Tigrinja Tyrkisk   Urdu
     
Kurs på kveldstid, 4. september - 23. oktober 2018
Sted: Oslo VO Servicesenter
Tid: 17.30 - 21.00 
Varighet: 7 uker 
To kvelder i uka (tirsdag/torsdag)
Engelsk - fullt