Kurstorget: påmelding til kurs og til  samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

50 timers kurs i samfunnskunnskap:

 

Kurs på dagtid - 28. september - 2. oktober 2020 (del 1) og 22. - 26. februar 2021 (del 2)

Sted:

Tid: 09.00 –14.00
Varighet: 2 uker

Vi har kurs på følgende språk:

 • Arabisk 
 • Engelsk 
 • Hindi/Punjabi
 • Russisk 
 • Somalisk 
 • Spansk
 • Tigrinja
 • Urdu
 • Vietnamesisk 

 

Kurs på dagtid - 3. August- 14. august 2020 (del 1 og del 2)

Sted:

Tid: 09.00 –14.00
Varighet: 2 uker

Vi har kurs på følgende språk:

 • Albansk – fullt
 • Arabisk – fullt
 • BKS – fullt
 • Dari – fullt
 • Engelsk – fullt
 • Farsi – fullt
 • Kinesisk – fullt
 • Thai – fullt
 • Urdu – fullt

 

 

Kurs på kveldstid -  27. februar - 16. april 2020


Sted: Oslo VO Servicesenter
Tid: 17.30 – 21.00 
Varighet: 7 uker 
To kvelder i uka (tirsdag/torsdag)

Vi har kurs på følgende språk:

 • Albansk – fullt
 • Engelsk – fullt