Kurstorget: påmelding til kurs og til  samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

   50 timers kurs i samfunnskunnskap: 

Kurs på dagtid, 18. - 22. februar  og  24. - 28. Juni 2019
Sted:
Tid: 09.00 - 14.00
Varighet: 2 uker
Albansk
Arabisk
Dari
Engelsk
Portugisisk
Spansk
Thai
Tagalog
Tigrinja
Urdu     
     

Kurs på kveldstid, 28. februar - 11. april 2019
Sted: Oslo VO Servicesenter
Tid: 17.30 - 21.00 
Varighet: 7 uker 
To kvelder i uka (tirsdag/torsdag)
Engelsk 
   
Kurs på dagtid, 1. - 5. oktober 2018  og  18. - 22. februar 2019
Sted:
Tid: 09.00 - 14.00
Varighet: 2 uker
Arabisk - fullt Engelsk - fullt Farsi fullt
Somalisk - fullt Sorani fullt Spansk fullt
Russisk fullt Tagalog fullt  Thai fullt
Tigrinja fullt Tyrkisk fullt   Urdu - fullt