Kurstorget: påmelding til kurs og til  samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve

50 timers kurs i samfunnskunnskap: 

 

Kurs på dagtid, 30. september - 4. oktober 2019 (del 1) og 17. - 21. februar 2020 (del 2)

 

Sted: 

Tid: 09.00 –14.00
Varighet: 2 uker

Vi har kurs på følgende språk:

 • Arabisk 
 • Engelsk
 • Farsi
 • Russisk
 • Spansk
 • Tagalog
 • Tamil
 • Tigrinja
 • Urdu 

 

Kurs på kveldstid, - 29. oktober - 10. desember 2019


Sted: Oslo VO Servicesenter
Tid: 17.30 – 21.00 
Varighet: 7 uker 
To kvelder i uka (tirsdag/torsdag)

Vi har kurs på følgende språk:

 • Engelsk 

 

Kurs på dagtid, 5. - 16. august 2019 

 

Sted: Oslo VO Rosenhof

Tid: 09.00 –14.00
Varighet: 2 uker

Vi har kurs på følgende språk:

 • Albansk – fullt
 • Arabisk – fullt
 • Bosnisk / Serbokroatisk – fullt
 • Engelsk – fullt
 • Kinesisk – fullt
 • Somalisk – fullt
 • Thai – fullt
 • Tigrinja – fullt
 • Urdu – fullt

 

Kurs på kveldstid, 3. september 2019 – 22. oktober 2019


Sted: Oslo VO Servicesenter
Tid: 17.30 – 21.00 
Varighet: 7 uker 
To kvelder i uka (tirsdag/torsdag)

Vi har kurs på følgende språk:

 • Engelsk – fullt