Hovedseksjon

Slik søker du norskkurs

Timebestilling og inntakssamtale på internett 

Først: bestill time til inntakssamtale!

Her bestiller du time  for å søke norskkurs eller grunnskole. (Bruk Chrome!)  De fleste inntakssamtalene blir gjennomført på internett (WhatsApp)
Etter at du har bestilt timen får du en bekreftelse på sms, og en konsulent fra Servicesenteret ringer til deg. Så vil en konsulent på Servicesenteret ringe til deg når du har timeavtalen. 

All aktivitet på Servicesenteret følger reglene for smittevern. 

Åpningstider og rutiner 

Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale.
Drop-in:  søkere kan vanligvis komme uten avtale for å søke kurs på mandager (12-18). Du må regne med å vente litt, kanskje ute. Drop-in kan stenge på kort varsel, sjekk første side på denne nettsiden.

Dokumentasjon

Oslo VO trenger følgende dokumentasjon fra søkere:

  • Dokumentasjon på oppholdstillatelsen:
    pass/oppholdskort/registreringsbevis eller brev fra politiet/UDI
  • Legitimasjon med bilde
  • DUF-nummer eller fødselsnummer
  • Eventuell dokumentasjon fra tidligere norskkurs
  • Søkere med rett til gratis kurs: Hvis du nettopp har flyttet til Oslo, tar du med bostedsattest fra Folkeregisteret.


Inntakssamtale og norsktest

De fleste inntakssamtalene er på telefon/WhatsApp, noen er på Servicesenteret. Du blir registrert som søker og har en samtale med en inntakskonsulent. De fleste tar også en norsktest på Servicesenteret. Testen hjelper voksenopplæringen å finne riktig kurs for deg. 

Kursperioder og priser

Oversikt over kursperioder, og over priser for deg som betaler for kurs, finner du i en egen brosjyre i "boksen" på denne siden.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrister. Det starter nye kurs 5-6 ganger i året. Du bør søke i god tid før du ønsker å starte på kurs. De som kan få gratis kurs, har tidsfrister og bør søke kurs så fort som mulig.

Les mer om kurstilbudet i norsk.

Kurs i samfunnskunnskap

Introduksjonsloven: De som har rett og plikt til å gjennomføre 300/600 timer i norsk og i samfunnskunnskap eller har plikt til 300 timer opplæring for å kunne søke permanent oppholdstillatelse, må ta et 50 timers kurs i samfunnskunnskap som en del av de 300/600 timene.
Integreringsloven: På samme måte skal personer omfattet av integreringsloven ta kurs i samfunnskunnskap. Her gjelder to regler:
50 timer kurs i samfunnskunnskap:
• Personer som omfattes av integreringsloven og som får første oppholdstillatelse før 1. januar 2022
75 timer kurs i samfunnskunnskap:
• Personer som får første oppholdstillatelse etter 31. desember 2021 (dvs. fra 2022)
• Personer som søker om oppholdstillatelse fra utlandet og får innvilget oppholdstillatelse før 1. januar 2022, men som kommer til Norge i 2022 eller senere

Se også Fritak. 

Les mer om oppmelding til kurs i samfunnskunnskap.