Hovedseksjon

Norskkurs for ungdom

Oslo har et eget tilbud for nyankommet ungdom som ikke har fullført/godkjent videregående opplæring. Gjennom kurset blir elevene forberedt for innsøkning til vanlig Vg1, forberedende Vg1 eller grunnskoleopplæring for voksne året etter. Klassene har 20 timer norsk i uken, pluss matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Norskopplæringen følger godkjente læreplaner i norsk og samfunnskunnskap, ny  versjon tas i bruk fra 2022.

Innsøkning er på Oslo VO Servicesenter. Bestill time for å søke her. Det er Voksenopplæringen som bestemmer hvem som kan få dette tilbudet, blant annet ut fra søkernes fødselsår. Søkere må være bosatt i Oslo.

Les mer om målgruppen og opplæringen på Vilbli her.
Les mer om krav til søkere om å ha gyldig bosted i Oslo Kommune her.
Les mer om opplæringen på Kubens sider her.