Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap

På denne siden har Oslo VO samlet artikler om mange av reglene for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og om kravene til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Se også de andre artiklene under "Norskkurs" og "Samfunnskunnskap". 

Reglene som beskrives finner du i introduksjonsloven, utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter.

Beskrivelsene i disse artiklene er forenklet. Ved endringer i regelverket er det ikke alltid mulig å oppdatere disse artiklene med en gang. Ved tvil er det selvfølgelig teksten i lov og forskrift som gjelder.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det har kommet nye regler for krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap fra 2017, og  at  flere sett regler for fritak fra plikten til opplæring gjelder fra 2016.