Kjøpe norskkurs?

Innbyggere i andre kommuner enn Oslo, er også velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring. 

Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Priser og kursperioder

Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen for oversikt over priser og kursperioder og skolenes tilbud. 

Først: bestill time til registrering og inntakssamtale!

Bestill time for registering og inntakssamtale: Fyll inn skjemaet for timebestilling HER. (Bruk Chrome!)
Registrering er på eller via Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Besøksadresse:  Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr. Husk munnbind hvis du skal til Servicesenteret!
Les mer om innsøkning og åpningstider her.
For endringer i åpningstidene, sjekk første side på https://felles.oslovo.no.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap

Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen ut fra introduksjonsloven og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Du kan lese mer om kravene  til norsk og samfunnskunnskap i artiklene om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap på denne nettsiden. Merk at det er ulike regler for introduksjonsloven og integreringsloven.