Kjøpe norskkurs?

Innbyggere i andre kommuner enn Oslo, er også velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring. 

Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Priser og kursperioder

Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen for oversikt over priser og kursperioder og skolenes tilbud. 

Først: bestill time til registrering og inntakssamtale!

Bestill time for registering og inntakssamtale: Fyll inn skjemaet for timebestilling HER. (Bruk Chrome!)
Registrering er på eller via Oslo Voksenopplæring Servicesenter. Besøksadresse:  Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.
Les mer om innsøkning og åpningstider her.
For endringer i åpningstidene, sjekk første side på https://felles.oslovo.no.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap

Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Du kan lese mer om kravene  til norsk og samfunnskunnskap i artiklene om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap på denne nettsiden.