Hovedseksjon

Kjøpe norskkurs?

Innbyggere i andre kommuner enn Oslo, er også velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring.  

Kursene både for deltagere under introduksjonsloven og integreringsloven følger fra 2022  Læreplan i norsk for voksne innvandrere, som er en forskrift til  integreringsloven. Det er også en egen læreplan for norskurs på nivå C1.

Priser og kursperioder

Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen for oversikt over priser og kursperioder og skolenes tilbud. 

Bestill time til registrering og inntakssamtale

Bestill time med oppmøte på Servicesenteret her.
Bestill videotime via WhatsApp her.

Er du NAV-ansatt, følg NAV sin internrutine for timebestilling.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap

Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen ut fra introduksjonsloven og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Du kan lese mer om kravene  til norsk og samfunnskunnskap i artiklene om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap på denne nettsiden. Merk at det er ulike regler for introduksjonsloven og integreringsloven, og at kravene til norsk og til samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og statsborgerskap kan endres.