Kjøpe norskkurs?

Innbyggere som kommer fra andre kommuner enn Oslo, er også velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring. 

Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Priser og kursperioder

Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen for oversikt over priser og kursperioder og skolenes tilbud. 

Her registrerer du deg til kurs

Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Først: bestill time til inntakssamtale!

Bestill time for registering og inntakssamtale: Fyll inn skjemaet for timebestilling HER. (Bruk Chrome!)
Du får en bekreftelse på avtalen med Oslo VO Servicesenter på sms.

Tirsdag, onsdag og torsdag er bare for søkere med timeavtale.

Drop-in: Søkere uten avtale kan bare komme for å søke kurs mandager. Uten avtale må du regne med ventetid.

Åpningstider: Mandag: 12–18 (Drop-in). Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15. (Bare bestilte timer)
For endringer i åpningstidene, sjekk første side på https://felles.oslovo.no.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap

Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Du kan lese mer om kravene  til norsk og samfunnskunnskap i artiklene om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap på denne nettsiden.