Kjøpe norskkurs?

Innbyggere som kommer fra andre kommuner enn Oslo, er også velkomne til å kjøpe kurs i Oslo Voksenopplæring. 

Kursene følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Priser og kursperioder

Norskkursene er på dag - eller kveldstid, og på flere steder i Oslo. Se i faktaboksen for oversikt over priser og kursperioder og skolenes tilbud. 

Her registrerer du deg til kurs

Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, Helsfyr.

Ordinære åpningstider: Mandag: 12–18. Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15.
For endringer i åpningstidene, sjekk første side på https://felles.oslovo.no.

Permanent oppholdstillatelse/statsborgerskap

Timene i norsk og samfunnskunnskap fra Oslo Voksenopplæring er godkjent for dem som har rett og plikt eller plikt til denne opplæringen og skal dokumentere at de har tatt 250/550 timer i norsk (og 50 timer samfunnskunnskap) for å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Du kan lese mer om kravene  til norsk og samfunnskunnskap i artiklene om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.