Hovedseksjon

Integreringsloven

INTEGRERINGSLOVEN, NY LOV FRA 2021 OM NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE
En ny lov om norsk og samfunnskunnskap, integreringsloven,  gjelder fra 1.1.2021. Hovedregelen er at den skal gjelde for personer som får første oppholdstillatelse som gir rett og plikt, eller plikt, fra og med 1.1.2021. Den skal også gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse før dette, men som ikke kommer til Norge før i 2021.

I likhet med introduksjonsloven, handler integreringsloven både om norsk og samfunnskunnskap og om introduksjonsprogram for voksne innvandrere. Målgruppene, ut fra type oppholdstillatelse, er omtrent som i introduksjonsloven. Aldersgruppen for introduksjonsloven er 16-67 år, for integreringsloven er den 18-67. (Se artikler om introduksjonsloven på oslovo.no.)
I introduksjonsloven er det plikt til å ta et bestemt antall timer, og de som får gratis kurs har rett til et bestemt antall timer. Rett og plikt til et bestemt antall timer tas ikke med i integreringsloven. I stedet skal innvandrere som har rett til opplæringen få norskopplæring opp til et nivå som blir fastsatt individuelt i en plan for den enkelte deltager. Imidlertid blir tidsrammene for å få gratis kurs i norsk (og i samfunnskunnskap) til dels mye mer begrenset, opp til 18 måneder for dem med fullført videregående opplæring, og opp til tre år for dem som ikke har fullført videregående.

De som har plikt uten rett skal gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. (Det er litt ulik fordeling av timene i norsk og samfunnskunnskap ut fra når man fikk første oppholdstillatelse.)

Merk at innfridd plikt i integreringsloven ikke nødvendigvis innfrir kravet til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent oppholdstillatelse, slik Oslo VO tolker reglene. Se utlendingsloven /forskriften på lovdata.no. Utlendingsloven er justert i september 2021.

Du finner integreringsloven på lovdata her. Forskrift til integreringsloven her.

Introduksjonsloven vil fortsatt gjelde for dem som har fått første oppholdstillatelse som har gitt rett og plikt, eller plikt
• mellom 1.9.2005 og 31.12.2020
og
• som har kommet til Norge før 01.01.2021.

Det kommer ikke alltid klart frem i dokumenter og omtale av den nye integreringsloven at introduksjonsloven fortsatt vil gjelde for noen. Man kan altså ikke velge hvilken lov man vil høre inn under.
Hvis du er i tvil om hvilken lov som gjelder for deg, kan du kontakte voksenopplæringen i kommunen der du bor.

 

Se også artikler om introduksjonsloven.