Hovedseksjon

FAQ - vanlige spørsmål om norskkurs

Svarene gjelder for Oslo Voksenopplæring. Svarene er forenklet.
Se også andre artikler her på denne nettsiden, og  www.kompetansenorge.no og www.udi.no.

HVORDAN SØKER JEG KURS I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP?
Hvor og hvordan søker jeg norskkurs i Oslo?
Du søker på eller via Oslo VO Servicesenter.

Først bestiller du time til inntakssamtale.  Fyll ut skjemaet du finner på forsiden på denne nettsiden. Servicesenteret bekrefter avtalen med en sms.

På grunn av koronaviruset er fleste inntakssamtalene på internett (WhatsApp). 
Søkere
 uten avtale kan komme for å søke kurs mandager 12-18 («drop-in»). Uten avtale må du regne med ventetid. Husk munnbind! Men drop-in kan bli stengt på kort varsel pga smittefare, se forsiden på denne nettsiden.

Tirsdag, onsdag og torsdag reservert for søkere med timeavtale. 

Hviklken dokumentasjon må jeg vise når jeg søker norskkurs?
Papirer som viser oppholdstillatelsen din/oppholdskort, og legitimasjon med bilde.

Er det søknadsfrist?
Nei. Men husk fristene for gratis norskopplæring. for dem som kan få gratis opplæring.

Når starter norskkursene?
Det starter nye kurs 4-5 ganger i året. Se kursoversikt i brosjyrene på denne nettsiden, eller ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.

Når får jeg plass?
De fleste (dvs. personer som introduksjonsloven eller integreringsloven gjelder for) får et kurstilbud innen tre måneder fra de søkte om kurs.

Jeg har flyttet etter at jeg søkte om norskkurs. Hva skal jeg gjøre?
Du melder fra om den nye adressen din til skolen du satte opp som ønske nr. 1.

Kan jeg bruke søknadsbekreftelsen jeg får fra Oslo VO Servicesenter når jeg skal søke om studentvisum?
Nei.

GRATIS NORSKKURS?
Hvem får gratis norskkurs og hvem må betale?
Les  artikkelen "Gratis norskkurs, eller betale?" som ligger på siden om Lover og regler på denne nettsiden. Artikkelen gjelder personer som er omfattet av introduksjonsloven.

Jeg må betale for norskkurs. Hvor mye koster det?
Se oversikt over priser og kursperioder i "boksen" på denne siden.

Hvor lenge er norskkurs gratis? (Introduksjonsloven)
Hovedregelen er at de som har rett og får gratis kurs ut fra introduksjonsloven, må ta de første «obligatoriske» 300/600 timene innen tre år fra de fikk første oppholdstillatelse som gir grunnlag for å søke permanent oppholdstillatelse for å få timene gratis. Mer gratis norsk har en tidsfrist på fem år fra den samme oppholdstillatelsen. Les  artikkelen "Gratis norskkurs, eller betale?" som ligger på siden om Lover og regler på denne nettsiden.

Jeg bor ikke i Oslo, kan jeg ta norskkurs i Oslo?
Du kan ikke få gratis kurs, men du kan kjøpe kurs i Oslo.
I noen tilfeller vil kommunen du bor i betale kurs for deg i Oslo. Ta kontakt med din egen kommune.

Jeg er EU-borger. Kan jeg få gratis norskkurs?
Nei, ikke hvis du er i Norge med oppholdstillatelse som EU-borger (med registreringsbevis).
Men hvis en EU-borger har søkt om opphold på grunnlag av familiegjenforening med norsk statsborger, kan hun eller han få gratis kurs (rett og plikt) ut fra reglene i introduksjonsloven.

Jeg har nettopp giftet meg. Min ektefelle kommer snart til Norge. Kan han/ hun få gratis norskkurs?
Det kommer an på hva slags oppholdstillatelse du har selv, og hva slags oppholdstillatelse din ektefelle har. Se artikkelen "Gratis norskkurs, eller betale?" som ligger på siden om Lover og regler på denne nettsiden (introduksjonsloven).

Jeg er samboer med en utenlandsk borger. Kan han/hun få gratis norskkurs?
Det kommer an på hva slags oppholdstillatelse du har selv, og hva slags oppholdstillatelse din samboer har. Det er også tidsfrister for dem som kan få gratis norsk. Se artikkelen "Gratis norskkurs, eller betale?" (introduksjonsloven) som ligger på siden om Lover og regler på denne nettsiden.

Barnet mitt har norsk pass og hun er over 16 år. Kan hun få gratis norskkurs?
Norske statsborgere får som hovedregel ikke gratis norskkurs.

KURSOVERSIKT
Hvor og når er det norskkurs?
Oslo Voksenopplæring har norskkurs på tre skoler, Oslo VO Skullerud, Oslo VOHelsfyr  og Rosenhof VO. Se brosjyren "Kursperioder og priser" for oversikt over kursene, og skolenes brosjyrer.

Kan jeg velge hvilken skole jeg vil gå på norskkurs?
Du kan ønske deg kurs på en bestemt skole, men tilbudet du får fra Oslo Voksenopplæring må også passe til norsknivået ditt.

Er det noen norskkurs på internett?
Flere VO-sentre har norskkurs via internett, eller kurs som kombinerer kurs på skoler og via nettet. På grunn av korona-pandemien kan flere kurs være digitale i perioder. Se skolenes brosjyrer.

Jeg går på norskkurs, men ikke i Oslo Voksenopplæring. Kan jeg registrere timene jeg har tatt der hos Oslo Voksenopplæring? Er timene godkjent?
Nei, du kan ikke registrere timene fra andre tilbydere (skoler) hos Oslo Voksenopplæring. Hvis du har gått på en privat skole, må du be skolen du har gått på om skriftlig dokumentasjon på timene.
Skal du bruke dokumentasjon på timer i norsk og samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse? Da må timene være fra en godkjent tilbyder (skole). På nettsiden til  Kompetanse Norge (Kompetanse Norge blir en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse fra juli 2021) finner du oversikt over godkjente tilbydere.

ØKONOMI, LÅN OG STIPEND
Er norskkurs gratis?
Kursene er gratis for dem som har rett, eller rett og plikt, til denne opplæringen ut fra introduksjonsloven. Vær oppmerksom på tidfrister for gratis kurs.
De som ikke har rettigheter må betale for kurs.

Må jeg kjøpe bøker?
Ikke hvis du får gratis kurs.

Kan jeg søke om lån og stipend?
Nei, det er ikke lån/stipend til norskopplæring.

Jeg bor mer enn 4 km fra skolen. Kan jeg få økonomisk støtte til å reise mellom hjem og skole?
Nei.

NORSKPRØVER
Hva heter norskprøvene?

Fra 2014 er det en felles norskprøve som måler ulike nivåer. Nivå A2 tilsvarer den tidligere Norskprøve 2. Nivå B1 tilsvarer Norskprøve 3.

Jeg får gratis norskprøve. Hvor kan jeg melde meg på?
Hvis du går på kurs i Oslo Voksenopplæring og kan få prøven gratis, vil som regel læreren din melde deg opp til norskprøve. Prøven er gratis en gang for personer som får gratis kurs. 

Jeg må betale for å ta norskprøve. Hva gjør jeg?
 Du kan melde deg opp selv og betale for prøven. Les mer om oppmelding og priser på norskprøven.no.

Jeg trenger kurs for å ta "Bergenstesten" (Test i norsk – høyere nivå). Kan jeg få gratis kurs?
Hvis du har rett og plikt til 600 timer, kan du få gratis norskopplæring opp til Bergenstest-nivået innenfor de første 550 norsktimene (og innen tre år fra du fikk første oppholdstillatelse). Ellers må du betale for slike kurs. De fleste kurs  som er rettet mot Bergenstesten har opptaksprøve.