Yrkesfag

Videregående opplæring i yrkesfag består av programfag og fellesfag.
Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
Programfag: Ved å velge programområde innenfor de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du få forskjellige former for yrkeskompetanse. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk, med to alternativer på Vg1:
  • design og håndverk
  • medieproduksjon
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Se vilbli.no for mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev
Opplæring i de såkalte lærefagene fører frem til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.
I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker fagbrev.
I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer om dette på www.vilbli.no.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev
Opplæring i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene, fører frem til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. For eksempel har en helsesekretær yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder.

Praksiskandidatordningen
Voksne med fem års allsidig praksis i et yrke kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat, det vil si uten å ha tegnet lærekontrakt i faget. Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger. 
Den voksne må først bestå en teorieksamen i faget. Det kreves ikke fem års praksis før man tar teorieksamenen.
Praksiskandidater er fritatt for de felles allmenne fagene.
Les mer om praksiskandidatordningen her og om oppmelding til eksamen som privatist her.

Yrkesfag i Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring tilbyr opplæring i fellesfagene og i de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram. Les mer om yrkesfag på nettsiden til Sinsen VO.