Hovedseksjon

Yrkesfag

Opplæring i yrkesfag på videregående nivå består av programfag og fellesfag.
Fellesfagene er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
Programfag: Ved å velge programområde innenfor de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du få forskjellige former for yrkeskompetanse. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet i et spesielt yrke.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

• Bygg- og anleggsteknikk
• Elektro og datateknologi
• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
• Håndverk, design og produktutvikling
• Helse- og oppvekstfag
• Informasjonsteknologi og medieproduksjon
• Naturbruk
• Restaurant- og matfag
• Salg, service og reiseliv
• Teknologi- og industrifag

Se vilbli.no for mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene. 
Merk at ikke alle program blir tilbudt i Oslo VO. 

Vi gjør også oppmerksom på at det kom nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring fra og med skoleåret 2020–2021.

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev
Opplæring i de såkalte lærefagene fører frem til fag- eller svennebrev, etter bestått fag- eller svenneprøve.

  • I håndverkspregede fag heter det svennebrev og svenneprøve, for eksempel har en smed svennebrev.
  • I andre fag heter det fagbrev og fagprøve, for eksempel har en elektriker og en kokk fagbrev.

I lærefag foregår opplæringen både i skole og bedrift, over totalt fire år eller mer. Les mer om dette på www.vilbli.no.  På Utdanning.no finner du oversikt over lærefagene.

Yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev
Opplæring i yrkesfag som ikke hører inn under lærefagene, gir yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er lagt opp som tre års opplæring i skole, ofte med innlagte praksisperioder. For eksempel har en helsesekretær, apotektekniker eller hudpleier yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. 

Yrkesfag i Oslo Voksenopplæring
Oslo Voksenopplæring tilbyr opplæring i fellesfagene og i de fleste yrkesfaglige utdanningsprogram. Les mer om yrkesfag på nettsiden til Sinsen VO.

Praksiskandidatordningen
Voksne med fem års allsidig praksis i et yrke kan gå opp til fagprøven som praksiskandidat, det vil si uten å ha  lærekontrakt i faget. Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger. 
Den voksne må først bestå en teorieksamen i faget. Man kan ta teorieksamen før man har fått fem års praksis. 
Praksiskandidater er fritatt for de felles allmenne fagene.
Les mer om praksiskandidatordningen her og se webinar om ordningen på Karriere Oslo.
Les mer om oppmelding til eksamen som privatist her.

Se også Realkompetansevurdering og Fagbrev på jobb.