Hovedseksjon

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse - 23/5-regelen for voksne søkere
Voksne som er 23 år (fyller 23 år i søknadsåret) eller eldre og som kan dokumentere fem års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning, kan få generell studiekompetanse ved å fullføre seks fag i videregående skole:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Historie
  • Samfunnsfag
  • Matematikk P eller T*

*Det er to ulike læreplaner i matematikk; P (praktisk) og T (teoretisk). Du velger enten matematikk P eller matematikk T. Begge matematikkfagene gir generell studiekompetanse, men de som planlegger å studere fag som krever fordypning i realfag (se videre), bør velge matematikk T.

Alle fag må være bestått (karakteren 2 eller bedre) for å gi studiekompetanse. Se Samordna opptak for mer informasjon. 

Oslo Voksenopplæring tilbyr opplæring i de seks studiekompetansefagene. Du kan ta ett eller flere av fagene samtidig. 

Fordypning i realfag
For opptak til noen studier ved høyskole/universitet kreves det fordypning i bestemte realfag fra videregående opplæring. Dette gjelder for eksempel ingeniørstudier og studier som medisin, farmasi og veterinær. Se Samordna opptak for mer informasjon om spesielle opptakskrav. 

Oslo Voksenopplæring tilbyr fordypning i realfag, men bare hvis det er mange nok kvalifiserte søkere. Se også oversikt i søknadsskjema  og tilbudsoversikter. Merk at ikke alle kombinasjoner av fag er mulig.

For å søke enkelte av fagene forutsettes det at bestemte andre fag er bestått med karakter 4:

  • Fysikk 1 - anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 3 i naturfag
  • Biologi 1 -anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 3 i naturfag
  • Kjemi 1 -anbefalt minstekrav er standpunktkarakter 4 i naturfag ST og matematikk 1P, eller bestått 1T
  • Matematikk R1 - forutsetter  4 i 1P eller bestått 1T

Se Oslo VO Sinsens kurskatalog

 

Realkompetanse
Info og link til  søknadsskjema til realkompetansevurdering i fag i videregående opplæring i Oslo finner du  her.

Ved universiteter og høyskoler er det også mulighet for inntak basert på realkompetanse. Les mer om reglene for dette på nettsidene til Samordna opptak.