Slik søker du yrkesfag på videregående i Oslo VO

Her er søknadsskjema for yrkesfag og studiekompetanse for voksne.

Søknadsfrister: 1. oktober og 1. februar (hovedinntak).
Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne.

Søknadsskjemaet
Innsøkning til fag for studiekompetanse og yrkesfag i Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema. For å søke må du logge inn med BankID eller MinID.
Du skal også laste opp de vedleggene du trenger til søknaden. Hvilke vedlegg/hvilken dokumentasjon som er nødvendig, er forskjellig for ulike søkere og ulike søknader. Når du søker, får du beskjed av «systemet» om hvilke dokumenter du må legge ved/laste opp. Hvis du ikke har disse klare, kan du lagre søknaden og stoppe innsøkningen midlertidig. Så kan du logge deg inn igjen og fortsette senere.
Søknaden blir ikke behandlet videre før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Selve søknaden må være fullstendig utfylt. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato.

Rådgivning
Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO Servicesenter før du søker. Bestill time her, eller kom på drop-in på mandager 12-18. Du må bruke munnbind på Servicesenteret! Drop-in kan bli stengt på kort varsel, se forsiden av denne nettsiden.

Søknadsfrister
Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

1.februar for oppstart i august (hovedoppstart)
1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)

Har du søkt og vil forandre noe på søknaden din?
Ikke lag en ny søknad, men ring Oslo VO Servicesenter (23 47 00 00) og fortell hva du vil endre på.

Ettersende dokumentasjon
Hvis du skal ettersende dokumentasjon, skriver du hvem du er, og sender det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om videregående opplæring for voksne".

Svar på søknaden
Hvis du har søkt innen fristen 1. februar (for kursstart i august), får du svar innen 1. juli.
Hvis du har søkt innen fristen 1.oktober (for kursstart i januar), får du svar innen 15. desember.
Hvis du ikke fått svar innen disse fristene, ber vi deg kontakte skolen.

Mer informasjon? Kontakt Oslo VO Servicesenter.