Slik søker du yrkesfag

Søknadsskjema og frister

Du kan sende inn søknad hele året, men skolen forholder seg til to søknadsfrister:

  • 1. februar for oppstart i august
  • 1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)

I boksen til høyre finner du søknadsskjema for yrkesfag,  og mal for oversikt over arbeidserfaring som skal legges ved søknaden. 

Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO før du søker.

Dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på utdanning og på folkeregistrert adresse i Oslo når du leverer søknaden. Søknader blir ikke behandlet før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato. Søknaden må være fullstendig utfylt.

Har du søkt videregående opplæring i Oslo VO?
Hvis du har søkt innen fristen 1. februar (for kursstart i august), får du svar innen 1. juli.

Hvis du har søkt innen fristen 1.oktober (for kursstart i januar), får du svar innen 15. desember.

Hvis du ikke har hørt noe fra Oslo VO innen datoene som står over, kan du ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.