Hovedseksjon

Slik søker du realkompetansevurdering i Oslo VO

Her er søknadsskjema for realkompetansevurdering (RKV) for voksne i Oslo. 

Merk at søknadsskjemaet "Søknad om videregående opplæring", også er for deg som skal søke om RKV.
Det er ingen søknadsfrist for å søke realkompetansevurdering (RKV).

Vær oppmerksom på at en del opplever problemer med innlogging med MinID. Det skyldes feil i MinID-tjenesten. Prøv igjen senere på dagen.

Det er dessverre problemer med utkast-funksjonen for søknadsskjema. Vi ber deg derfor fylle ut hele søknadsskjemaet og sende det inn, uten å lagre underveis og gå ut av skjemaet. Det er ikke mulig å hente opp igjen søknadsskjema som er lagret som utkast.

Vi gjør oppmerksom på at realkompetansevurderingen foregår på norsk.

Søknadsskjemaet

For å fylle ut søknad, må du logge inn med BankID eller MinID.
Du vil bli bedt om å laste dokumentasjon på tidligere skolegang, relevant erfaring og noen søkere kan også bli bedt om å laste opp norskprøvebevis. Relevant erfaring er for eksempel arbeidserfaring, frivillig arbeid  eller kurs. 

Veiledning

Vi anbefaler at du snakker med en veileder på Karriere Oslo før du søker. om realkompetansevurdering. Bestill time her, eller kom på drop-in mandager kl.12-18 på Servicesenteret. 

Har du søkt og vil forandre noe på søknaden din?

Ikke lag en ny søknad, men ring Oslo VO Servicesenter (23 47 00 00) og fortell hva du vil endre på.

Ettersende dokumentasjon

Hvis du skal ettersende dokumentasjon, skriver du hvem du er, og sender det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om RKV på videregående opplæring for voksne".

Mer informasjon? Kontakt Oslo VO Servicesenter.