Slik søker du realkompetansevurdering

Slik søker du realkompetansevurdering (RKV) i fag på videregående nivå i Oslo VO

All innsøkning til videregående og realkompetansevurdering (RKV) i fag på videregående nivå er elektronisk. Papirskjema skal ikke brukes.

Innsøkning til  realkompetansevurdering  og fag for studiekompetanse og yrkesfag i Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema. Du får flere valg når du åpner denne linken for å søke. For å søke må du logge inn med BankID eller MinID.

Vedlegg
I den elektroniske innsøkningen skal du også laste opp de vedleggene du trenger til søknaden. Hvilke vedlegg/hvilken dokumentasjon som er nødvendig, er forskjellig for ulike søkere og ulike søknader. Når du søker, får du beskjed av «systemet» hvilke dokumenter du må legge ved/laste opp. Hvis du ikke har disse klare, kan du lagre søknaden og stoppe innsøkningen midlertidig. Så kan du logge deg inn igjen og fortsette når alle vedlegg er klare.

Dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved dokumentasjonen du blir bedt om når du leverer søknaden. Søknaden blir ikke behandlet videre før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Selve søknaden må være fullstendig utfylt. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato.

Rådgivning
Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO før du søker om realkompetansevurdering.

Bestill veiledningstime på Karriere Oslo, veiledningen er nå per telefon pga smittevernregler. Drop-in på Servicesenteret mandager 12-18, max 20 minutter. Husk munnbind!

Vi gjør oppmerksom på at realkompetansevurdering foregår på norsk.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrister for realkompetansevurdering.
Hvis du ønsker mer informasjon, kontakter du Oslo VO Servicesenter.