Slik søker du realkompetansevurdering i fag på videregående nivå i Oslo VO

Her er søknadsskjema for videregående opplæring for voksne i Oslo. Det er ingen søknadsfrist for å søke realkompetansevurdering (RKV).
Generell hjelp til utfylling av søknadsskjema finner du her: video om å fylle ut søknad om videregående/realkompetansevurdering. 
(Vi gjør oppmerksom på teksten på nettsiden er litt justert etter at videoen ble laget. Se også timebestilling og åpningstider for rådgivning lenger ned i denne artikkelen.)

Søknadsskjemaet
Innsøkning til fag for studiekompetanse, yrkesfag og realkompetansevurdering i Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema. For å søke må du logge inn med BankID eller MinID.
Du skal også laste opp de vedleggene du trenger til søknaden. Hvilke vedlegg/hvilken dokumentasjon som er nødvendig, er forskjellig for ulike søkere og ulike søknader.
Når du søker, får du beskjed av «systemet» om hvilke dokumenter du må legge ved/laste opp. Hvis du ikke har disse klare, kan du lagre søknaden og stoppe innsøkningen midlertidig. Så kan du logge deg inn igjen og fortsette senere.
Søknaden blir ikke behandlet videre før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Selve søknaden må være fullstendig utfylt. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato.

Rådgivning
Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO Servicesenter før du søker. Bestill time her, eller kom på drop-in på mandager 12-18 (husk munnbind). Drop-in kan bli stengt på kort varsel, se forsiden på denne nettsiden.

Vi gjør oppmerksom på at realkompetansevurderingen foregår på norsk.

Har du søkt og vil forandre noe på søknaden din?
Ikke lag en ny søknad, men ring Oslo VO Servicesenter (23 47 00 00) og fortell hva du vil endre på.

Ettersende dokumentasjon
Hvis du skal ettersende dokumentasjon, skriver du hvem du er, og sender det til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter,
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med "Ettersendt dokumentasjon til søknad om RKV på videregående opplæring for voksne".

Mer informasjon? Kontakt Oslo VO Servicesenter.