Slik søker du realkompetansevurdering

Søknadsskjema, realkompetansevurdering, videregående opplæring
I "boksen" på denne siden finner du søknadsskjema for realkompetansevurdering og obligatorisk mal for oversikt over arbeidserfaring. I søknaden oppgir du tidligere utdanning, relevant arbeidserfaring og gir en beskrivelse av det du ønsker å få vurdert. Du må også dokumentere at du bor i Oslo. Søknaden sendes til Oslo VO Servicesenter. Vær oppmerksom på at malen for oversikt over arbeidserfaring for deg som søker realkompetansevurdering ikke er den samme som for søknader til yrkesfag.

Dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på utdanning, arbeidserfaring og på folkeregistrert adresse i Oslo når du leverer søknaden. Søknader blir ikke behandlet før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Søknaden må være fullstendig utfylt.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrister for realkompetansevurdering.

Mer informasjon
Hvis du ønsker mer informasjon, kontakter du Oslo VO Servicesenter.