Slik søker du fag for studiekompetanse

Søknadsfristen 1 februar nærmer seg. Se informasjonsvideo om å søke videregående for voksne.

All innsøkning til videregående og realkompetansevurdering (RKV) i fag på videregående nivå er elektronisk. Papirskjema skal ikke brukes.

Innsøkning til fag for studiekompetanse, yrkesfag og realkompetansevurdering i Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema. Du får flere valg når du åpner denne linken for å søke. For å søke må du logge inn med BankID eller MinID.

Se video om å  fylle ut søknad om fag for studiekompetanse.

 

Vedlegg
I den elektroniske innsøkningen skal du også laste opp de vedleggene du trenger til søknaden. Hvilke vedlegg/hvilken dokumentasjon som er nødvendig, er forskjellig for ulike søkere og ulike søknader. Når du søker, får du beskjed av «systemet»  om hvilke dokumenter du må legge ved/laste opp. Hvis du ikke har disse klare, kan du lagre søknaden og stoppe innsøkningen midlertidig. Så kan du logge deg inn igjen og fortsette når alle vedlegg er klare.

Dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved dokumentasjonen du blir bedt om når du leverer søknaden. Søknaden blir ikke behandlet videre før nødvendig dokumentasjon er innlevert. Selve søknaden må være fullstendig utfylt. Søknaden registreres som mottatt fra den datoen alle obligatoriske vedlegg er mottatt av Oslo VO, og denne datoen regnes som søknadsdato.

Rådgivning
Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO før du søker.

Søknadsfrister for fag for studiekompetanse 
Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

1.februar for oppstart i august (hovedoppstart)
1. oktober for eventuell oppstart i januar (færre tilbud)

Har du søkt og og vil forandre noe på søknaden din? 
Ikke lag en ny søknad, men ring Oslo VO Servicesenter (23 47 00 00), be om å få snakke med en rådgiver, og fortell hva du vil endre på. Dette gjelder hvis du vil endre fag/programfag, har nytt mobilnummer med mer.
Hvis du skal ettersende dokumentasjon, 
skriver du at har søkt VGO, at dette er ettersendt dokumentasjon, og sender  det til: 

Oslo Kommune, Utdanningsetaten,
Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Svar på søknaden
Hvis du har søkt innen fristen 1. februar (for kursstart i august), får du svar innen 1. juli.
Hvis du har søkt innen fristen 1.oktober (for kursstart i januar), får du svar innen 15. desember.

Hvis du ikke har hørt noe fra Oslo VO innen datoene som står over, kan du ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakter du Oslo VO Servicesenter.