Realkompetansevurdering (RKV)

Voksne med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. I en realkompetansevurdering blir kompetansen din vurdert opp mot læreplanen i bestemt fag i grunnskolen eller videregående skole.

Hvorfor realkompetansevurdering?

Du får en dokumentasjon på hva du har av kompetanse i et fag/yrke ut fra læreplanen. Læreplaner finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Hvis du søker skole, kan du få tilpasset opplæringen slik at du bare behøver å ta opplæring i de delene du ikke har tilstrekkelig kompetanse i. Hvis du får godkjent et helt fag, trenger du ikke mer opplæring i faget.
Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med en bestått karakter.

Du kan lese mer om realkompetansevurdering på vilbli.no, på kompetansenorge.no og på nettsidene til Oslo VO Sinsen.