Hovedseksjon

Realkompetansevurdering (RKV)

Realkompetansevurdering (RKV)
Realkompetanse er den formelle og uformelle kompetanse den voksne har tilegnet seg på ulike måter. Hvis du har kompetanse du ikke har dokumentasjon på, kan du i en realkompetansevurdering få vurdert om du har kompetanse som beskrives i læreplanen i et eller flere fag i grunnskole eller videregående opplæring.

Voksne med rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert.

Realkompetanse kan du ha fått gjennom for eksempel
• yrkeserfaring
• fullført eller eventuelt avbrutt skolegang fra annet land
• kurs
• organisasjonserfaring
• frivillig arbeid
• udokumentert skolegang

I en realkompetansevurdering blir kompetansen din blir vurdert mot læreplanen i det eller de fagene du har valgt. Vurderingen kan være dialogbasert eller basert på praktisk gjennomføring. Det blir fastslått om din kompetanse er likeverdig med den kompetansen som bestått opplæring gir i faget, og eventuelt på hvilket nivå. Du får en skriftlig dokumentasjon på hvilken kompetanse du har i det eller de fagene du er realkompetansevurdert i.

Hvis du vil søke skole, kan du få kortere opplæring hvis du får godkjent realkompetanse. Hvis du får godkjent et helt fag gjennom RKV, trenger du ikke mer opplæring i dette faget. Godkjent realkompetanse i et fag er likeverdig med en bestått karakter.

Læreplaner for alle fag finner du hos Utdanningsdirektoratet

Veiledning før søknad om RKV
Vi anbefaler deg å bestille en karriereveiledning på KarriereOslo i forkant av søknad om realkompetansevurdering.

Les mer:
Du finner mer om realkompetansevurdering på vilbli.no, på kompetansenorge.no  (www.hkdir.no) og på nettsidene til  Oslo VO Sinsen.

Privatisteksamen 
For noen kan det være en bedre løsning å ta privatisteksamen, kontakt en rådgiver om dette. Les mer  hos Oslo kommune her og her.