Om videregående opplæring

Videregående opplæring bygger på grunnskoleopplæringen. Fullført videregående opplæring gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse.
Les mer om studiekompetanse og "23/5-regelen" på samordet opptak og  om  yrkeskompetanse på vilbli. 

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre kravene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Har ikke fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Endrede regler fra aug. 2017

Reglene for rett til videregående opplæring for voksne ble forandret fra 1.august 2017.

Før dette hadde ikke personer med fullført videregående fra andre land rett til videregående opplæring, selv om den utdanningen de hadde ikke ble godkjent som yrkes- eller studiekompetanse i Norge. Fra 1. august 2017 gjelder ikke denne begrensningen lenger.

Dette betyr også at søkere som tidligere ikke har fått rett til videregående opplæring for voksne på grunn av en fullført, men ikke godkjent, videregående opplæring i et annet land, etter ny søknad vil kunne få rett til en slik opplæring.

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

 

Videregående opplæring i Oslo VO

Opplæringen i Oslo er på Oslo VO SInsen.  Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsens sider. Her finner du også Oslo VO Sinsens kurskatalog.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen.