Om videregående opplæring

Videregående opplæring bygger på grunnskoleopplæringen. Fullført videregående opplæring fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Reglene for rett til videregående opplæring for voksne er forandret fra 1.august 2017.

Tidligere hadde ikke personer med fullført videregående fra andre land rett til videregående opplæring, selv om den utdanningen de hadde ikke ble godkjent som yrkes- eller studiekompetanse i Norge. Fra 1. august 2017 gjelder ikke denne begrensningen lenger.

Dette betyr at søkere som tidligere ikke har fått rett til videregående opplæring for voksne på grunn av en fullført, men ikke godkjent, videregående opplæring i et annet land, etter ny søknad vil kunne få rett til en slik opplæring.

Retten til videregående opplæring for voksne, «voksenrett», ut fra opplæringsloven, gjelder søkere som oppfyller disse tre punktene:

  • Er 25 år (fyller 25 i søknadsåret) eller eldre
  • Har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring
  • Ikke har fullført videregående skole som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge

Søkere som ikke har rett kan også søke, og kan få opptak hvis det er ledige plasser på den opplæringen de har søkt på.

Søkere må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.

 

Videregående opplæring i Oslo VO

Opplæringen i Oslo er på Oslo VO SInsen.  Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsens sider. Her finner du også Oslo VO Sinsens kurskatalog.

For å søke videregående opplæring i Oslo, må du være bosatt i kommunen. Oslo-adressen må være registrert i folkeregisteret. Vi anbefaler alle søkere å melde adresseendring til Posten, i tillegg til Folkeregisteret.

Alle voksne som er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet. Dette gjelder studiekompetanse og den teoretiske delen av yrkesopplæringen. Merk at elever som trenger læreplass selv må skaffe læreplassen.