Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ny ordning for voksne i jobb som ønsker å gjennomføre yrkesopplæring frem til et fagbrev i bedriften der de er ansatt. For å starte denne opplæringen må du ha ett års relevant yrkeserfaring, og realkompetansevurdering av tidligere utdanning og praksis.
HER finner du mer informasjon om ordningen. 

Søknadsskjema til realkompetansevurdering (RKV) finner du HER.
Du trenger BankID eller MinID for å søke.
Du må også legge ved Oslo VOs eget skjema om Fagbrev på jobb. Skjemaet finner du på denne siden.

Rådgivning
Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver på Oslo VO før du søker om Fagbrev på jobb.
Servicesenteret har drop-in rådgivning  bare mandager kl. 12-18. (Max 20 minutter samtale.)
Du kan bestille veiledningstime på Karriere Oslo (Servicesenterets lokaler)

Vi gjør oppmerksom på at realkompetansevurdering foregår på norsk.