Slik søker du grunnskole for voksne

Søknadsskjema får du på Servicesenteret. Søkere til Oslo Voksenopplæring må ha folkeregistrert adresse i Oslo.

Har du rett til grunnskole?

Når du vil søke, må du ta med: 

  • Dokumentasjon på oppholdstillatelsen
  • Legitimasjon med bilde
  • DUF-nummer eller fødselsnummer
  • Kopi av prøvebevis for norskprøve, hvis du har


Søknadsfrist

Du kan søke hele året. Som regel er det inntak fire ganger i året.  

Hva skjer når du søker grunnskole?

Når du kommer til Oslo VO Servicesenter for å søke grunnskole, må du regne med at det kan ta en time eller mer. Først får du en inntakssamtale, hvor du også fyller ut et søknadsskjema. Søknadsskjemaet får du på Servicesenteret når du kommer for å søke. Alle søkere tar så en test i norsk. Dette bruker Oslo Voksenopplæring for å finne ut hvilket tilbud og hvilket grunnskolenivå som passer best for deg.

Du får en bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Senere får du brev fra skolen der du har fått plass. I brevet får du informasjon om tilbudet du får, timeplan og beskjed om hvor og når du skal møte.