Hovedseksjon

Rett til grunnskole

Forenklet sagt har voksne som trenger grunnskoleopplæring rett til grunnskole. Se mer i opplæringsloven § 4A-1.
Søkere skal være over opplæringspliktig alder (hovedregel: over 16 år)
Personer med innvandrerbakgrunn må ha  norsk personnummer og ha lovlig opphold i Norge for å tilbud om grunnskole. 
Grunnskole er gratis for dem som har rett til den.

For å få plass på grunnskole i Oslo VO må du ha

  • adresse i Oslo som er registrert i Folkeregisteret
  • fødselsnummer/D-nummer