Rett til grunnskole

Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole.
Personer med innvandrerbakgrunn må ha fått norsk personnummer og ha lovlig opphold i Norge. 
Søkere til Oslo Voksenopplæring må ha folkeregistrert adresse i Oslo.