Rett til grunnskole

Voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole.

For å få plass på grunnskole i Oslo VO må du ha

  • lovlig opphold i Norge
  • adresse i Oslo som er registrert i Folkeregisteret
  • fødselsnummer/D-nummer