Om grunnskole for voksne

For å få vitnemål fra grunnskole må du ha karakterer i disse fem fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag


Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?

Voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende fra andre land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole. Opplæringen er gratis for dem som har rett til den.

Personer med innvandrerbakgrunn må ha  norsk personnummer og ha lovlig opphold i Norge for å kunne søke. Søkere til Oslo Voksenopplæring må ha folkeregistrert adresse i Oslo.

Grunnskoletilbudet i Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring tilbyr grunnskole på alle nivå for voksne. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.

Grunnskole på lavere nivå er beregnet for voksne innvandrere med liten skolebakgrunn, og er på:

  • Oslo VO Skullerud
  • Oslo VO Helsfyr
  • Oslo VO Rosenhof, avdeling Sentrum.

Opplæring på det høyeste nivået, rettet mot avsluttende eksamener, er på Oslo VO Helsfyr.

Hvor lang tid opplæringen tar, avhenger blant annet av den enkeltes forkunnskaper og progresjon, og av hvor mange fag man tar samtidig.

Fagtilbud

Alle fagene tilbys på dagtid. Noen fag tilbys også på kveldstid. Du kan ta ett eller flere fag samtidig.
Du kan søke hele året.

Les mer

Slik søker du grunnskole.