Hovedseksjon

Grunnskole for voksne

Du får vitnemål fra grunnskole for voksne med karakterer i disse fem fagene:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag


Hvem har rett til grunnskoleopplæring for voksne?

Forenklet sagt har de som trenger grunnskoleopplæring rett til grunnskole. Se mer i opplæringsloven § 4A-1.
Søkere skal være over opplæringspliktig alder (hovedregel: over 16 år)
Personer med innvandrerbakgrunn må ha  norsk personnummer og ha lovlig opphold i Norge for å tilbud om grunnskole. 
Grunnskole er gratis for dem som har rett til den.

Grunnskole/FVO i Oslo Voksenopplæring

Oslo Voksenopplæring har grunnskole på alle nivå for voksne. Fagene er norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag.
Oslo VO organiserer grunnskole på to måter:

• Grunnskole for voksne etter læreplanverket for Kunnskapsløftet
• Forberedende voksenopplæring, FVO, etter egne læreplaner der norskfaget og grunnskolefagene er integrert.
  FVO har fire moduler, pluss en grunnmodul med opplæring i å lese og skrive.
  FVO modul 4 er rettet mot avsluttende eksamener.

Oslo VO Skullerud og Oslo VO Rosenhof avd. Trondheimsveien 2 har opplæring iht. Kunnskapsløftet på de lavere nivåene 1-7.
Oslo VO Helsfyr har alle modulene i «Forberedende voksenopplæring, FVO». 

Grunn-nivåene på grunnskole/FVO er i hovedsak beregnet for innvandrere med lite skolebakgrunn. Gjennomført modul 3 eller nivå 7 er grunnlag for å få plass på modul 4. Gjennomført og bestått modul 4 i FVO gir mulighet til å søke videregående opplæring, på sammen måte som bestått grunnskole trinn 10.

Les mer om FVO på Kompetanse Norge her
Les mer om grunnskole for voksne, Kunnskapsløftet, her.

Inntak, inntakstester, progresjon og fagtilbud i Oslo VO

Det er innsøkning til grunnskole hele året, og inntak  5-6 ganger pr år.  Søkere til Oslo VO må ha folkeregistrert adresse i Oslo.
Nivåplasseringstester og tester videre avgjør hvilket nivå søkeren/deltageren skal få opplæring på.
Alle fag tilbys på dagtid, noen også på kveldstid. Man kan ta ett eller flere fag samtidig. Søkeren kan ønske skole, men skolen må ha tilbud på riktig nivå.
Hvor lang tid opplæringen tar frem til avsluttende eksamener avhenger blant annet av den enkeltes forkunnskaper og progresjon, og av hvor mange fag man tar samtidig.

Realkompetansevurdering av grunnskolefag

Det er også mulig å søke om realkompetansevurdering (RKV) av grunnskolefag. Søkere som har rett til grunnskole har også rett til realkompetansevurdering.
I en realkompetansevurdering blir søkerens formelle og uformelle kompetanse vurdert opp mot målene i læreplanen for et eller flere grunnskolefag. Hensikten er å kartlegge om søkerens kompetanse er likeverdig med kompetansen man får gjennom grunnskoleopplæring.
Dette kan være aktuelt for personer med god fagkunnskap, men som mangler dokumentasjon på grunnskole fra andre land.

Hvis du vil søke om realkompetansevurdering i grunnskolefag bestiller du først en time her. Samtalene er på telefon/WhatsApp. I samtalen får du informasjon og råd om å hvordan du kan søke RKV.

Les mer

Slik søker du grunnskole.