Hovedseksjon

F.A.Q. - vanlige spørsmål om grunnskole for voksne

Svarene gjelder for Oslo Voksenopplæring. Svarene er forenklet.
Se også  www.udir.no for mer info om grunnskole

Hvordan søker jeg grunnskole?

Bestill time for registering og inntakssamtale først: Fyll inn skjemaet for timebestilling HER. (Bruk Chrome!)
Du får en bekreftelse på avtalen med Oslo VO Servicesenter på sms.

Les mer om å søke grunnskole i koronaperioden på denne nettsiden.

RETT TIL GRUNNSKOLE FOR VOKSNE
Hvor gammel må jeg være for å ha rett til grunnskole for voksne?
Retten til grunnskole for voksne er vanligvis fra 19 år.
Er du mellom 16 og 19 år, kan du ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.
Jeg har fullført grunnskole i hjemlandet mitt, har jeg rett til grunnskole i Norge?
Hvis grunnskolen du har ikke tilsvarer norsk grunnskole, kan du ha rett til grunnskole for voksne. Ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.
Jeg har aldri lært engelsk, og jeg har fullført grunnskole i mitt hjemland. Kan jeg søke faget engelsk?
Ja.
Jeg er fra EU/EØS-land, har jeg rett til grunnskole for voksne?
Ja, hvis du ikke har fullført grunnskole fra hjemlandet ditt.
Jeg kan ikke lese og skrive på mitt eget morsmål, kan jeg begynne på grunnskole for voksne?
Ja.

GRUNNSKOLETILBUDET
Hvilke skoler tilbyr grunnskole for voksne i Oslo?
Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Rosenhof avdeling Sentrum og Oslo VO Skullerud.
Når starter grunnskoleopplæringen?
Det er inntak fire-fem ganger per år.
Hvor mange timer er det per uke i grunnskole for voksne?
Hvor mange timer du får per uke avhenger blant annet av hvor mange av fagene du har søkt.
Hvilke fag er det undervisning i?
Grunnskolefagene for voksne er norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
Jeg jobber på dagen, har dere grunnskoletilbud om kvelden?
Det er som regel tilbud om norsk, engelsk og matematikk på kvelden, men det er færre timer enn på dagtid.
Jeg vil ikke ta alle grunnskolefagene samtidig, men ta ett eller to fag per år. Er det mulig?
Ja.

ØKONOMI – LÅN OG STIPEND
Er grunnskole for voksne gratis?
Ja.
Må jeg kjøpe bøker?
Nei, du får låne bøker på skolen.
Kan jeg få lån og eventuelt stipend når jeg er elev i grunnskole for voksne?
Ja, men bare for et begrenset antall år. Kontakt rådgiver på skolen din.
Hvor kan jeg finne informasjon om lån og stipend?
Hos Lånekassen, eller hos skolens rådgiver hvis du er elev ved et voksenopplæringssenter.
Har jeg rett til å få dekket utgiftene til reise mellom hjem og skole når jeg går på grunnskole for voksne?
Du kan få dekket utgifter til billigste kollektive transport hvis du bor mer enn 4 km fra skolen.