Søke videregående?

Søknadsskjema

Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema for innsøkning til fag for studiekompetanse, yrkesfag og realkompetansevurdering. Søknadsskjemaet finner du her. Du trenger BankID eller MinID for å søke. 

Rådgivning

Servicesenteret har drop-in rådgivning i åpningstidene

Søknadsfrister

Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

1.februar for oppstart i august (hovedinntak)
1. oktober for oppstart i januar (færre fag)