Søke videregående?

Søknadsskjema

Oslo VO har ett felles elektronisk søknadsskjema for innsøkning til fag for studiekompetanse, yrkesfag og realkompetansevurdering. Søknadsskjemaet finner du her. Du trenger BankID eller MinID for å søke. 

Rådgivning

Servicesenteret har drop-in rådgivning i åpningstidene

Timebestilling. Hvis du har omfattende spørsmål, for eksempel om realkompetansevurdering, kan du fylle ut registreringsskjemaetså tar Oslo VO kontakt med deg for å avtale en tid du kan komme til rådgivning. Veiledere som skal bistå en kunde kan også bestille time.

Søknadsfrister

Du kan sende inn søknad hele året, men Oslo VO forholder seg til to søknadsfrister:

1.februar for oppstart i august (hovedinntak)
1. oktober for oppstart i januar (færre fag)