Skal du søke videregående for voksne? Søknadsfristene er 1. oktober og 1. februar.

Du kan lese mer om yrkesfag her  og om fag for studiekompetanse her.