Skal du søke videregående for voksne? Søknadsfristene er 1. februar og 1. oktober.

Du kan lese mer om yrkesfag her og om fag for studiekompetanse  her.