Prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøve for å få norsk statsborgerskap

norsk pass

Informasjonen under er  et utdrag fra UDIs nettsider:
(Oslo VO gjør oppmerksom på at dette ikke dekker alle de nye reglene. VOX = Kompetanse Norge.)

Hvem gjelder kravene for?
Kravene gjelder for deg som
•leverer søknadsdokumentene dine til politiet etter 1. januar 2017 (selv hvis du fyller ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen før 1. januar), og
•er mellom 18 og 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet.

 

Hvis du er under 18 år eller over 67 år når du leverer søknadsdokumentene hos politiet, gjelder  ikke de nye kravene for deg.

Hvilke prøver er godkjent?
•Statsborgerprøven
(Dette er en ny prøve. VOX vil legge ut informasjon på sine nettsider når det er mulig å melde seg opp til denne prøven.)
Avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk 

Har du allerede bestått prøven?
Hvis du allerede har tatt en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.
NB! Samfunnskunnskapsprøven må ha vært på norsk. Hvis du bare har tatt prøven i samfunnskunnskap på ditt eget språk, må du ta den på nytt på norsk.
Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven.

Ønsker du å ta prøven nå?
Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå.
Du finner informasjon om samfunnskunnskapsprøve på VOX sine nettsider.
Hvis du bor i Oslo og har spørsmål om prøvene, kan du ta kontakt med avdeling for 50 timer samfunnskunnskap.
Hvis du bor i en annen kommune, ta kontakt med det lokale voksenopplæringssenteret ditt, eller med VOX.

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?
Du kan få unntak fra kravet til å ha bestått prøve hvis du er i en av disse situasjonene:
•Du har hatt samfunnsfag på norsk ungdomsskole eller norsk videregående skole og du har fått standpunktkarakter i faget. Du må levere karakterutskrift.
•Du har studert norsk samfunnsfag på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. Du må levere karakterutskrift og informasjon om innhold i studiet du har gjennomført .
•Du er alvorlig eller kronisk syk. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring,
•Det er andre tungtveiende (viktige og alvorlige) grunner til at du ikke har bestått prøven. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.
•Kommunen har tidligere gitt deg unntak fra kravet til opplæring i samfunnskunnskap eller unntak fra kravet til bestått prøve. Du må levere kopi av vedtaket fra kommunen.