"Praksisbrev" - i maler- og anleggsgartnerfagene

Oslo VO Skullerud starter kurs med teori og praksis i disse fagene  høsten 2019. Kursene kalles «Praksisbrev».

Les mer på Oslo VO Skulleruds sider, start her og  her (det er flere artikler).