Oslo VO Servicesenter: ny postadresse og e-postadresse

Ny postadresse for post til Servicesenteret:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo 

E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no 

For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, skriv "Oslo Voksenopplæring Servicesenter" og hva e-posten gjelder, i emnefeltet (hvis dette ikke kommer oppp automatisk).

New postal address and new email for Oslo VO Servicesenter from 25 September 2018:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Email:
postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Please refer to the subject of your inquiry and to "Oslo VO Servicesenter" in the subject line (if it is not automatically shown).