Oslo VO Servicesenter: ny postadresse og e-postadresse

Papirpost: Ny adresse for post til Servicesenteret

 Oslo Kommune, Utdanningsetaten

 Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

 Postboks 6127 Etterstad

 0602 Oslo 

 

E-post:

 postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 

 

For å sikre at eposten raskt blir videresendt til Oslo VO Servicesenter, anbefaler vi at du skriver «Oslo Voksenopplæring Servicesenter»  og hva e-posten gjelder, i emnefeltet.

 

New postal address and new email for Oslo VO Servicesenter from 25 September 2018

Postal address:

 Oslo Kommune, Utdanningsetaten

 Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

 Postboks 6127 Etterstad

 0602 Oslo 

 

Email:

 postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 

 

Please refer to the subject of your inquiry and to “Oslo VO Servicesenter” in the subject line.