Fagbrev på jobb

Utgangspunktet for å starte denne opplæringen er ett års relevant yrkeserfaring og realkompetansevurdering av tidligere utdanning og praksis. Hvis du bruker denne linken, finner du tre dokumenter som gir mer informasjon om ordningen.